Hopp direkte til innhold

Vanskeligere å fastsette hjerterisiko hos røykere

Røyking kan gjøre det vanskeligere å bruke risikofaktoren troponin I for å forutsi hjerteinfarkt.

Måling av stoffet troponin I i blodet har vært brukt til å fastslå om en har hjerteinfarkt eller ikke og er også en mulig risikofaktor for fremtidig risiko for hjerte- og karsykdom. Troponin befinner seg i hjertemuskelcellene, men lekker ut i blodet ved hjerteskade, eksempelvis et hjerteinfarkt. En ny studie fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag har imidlertid vist at denne testen kan være ”ubrukelig” hos røykere.

Det er ikke tvil om at røyking øker risikoen for hjertesykdom, men studien indikerer at troponin ikke er en like sensitiv markør på hjerteskade hos røykere.

Helsefaglig rådgiver i LHL og spesialist i indremedisin, dr. Helge Istad, har uttalt seg om funnet til forskning.no:

– Dette er viktig kunnskap. Det viser at røyk fortsatt er like farlig, men at den virker via andre mekanismer enn man før har tenkt.

Om bruk av troponin I-målinger for å vurdere fremtidig risiko for hjerteinfarkt, sier Istad:

– Jeg tror troponin kommer til å bli brukt til mer enn å diagnostisere hjerteinfarkt, men disse funnene gjør slik bruk mer komplisert. Det vil bli mer komplisert å tolke slike målinger, fordi man blant annet må ta hensyn til om pasienten røyker eller ikke.

Studien ble publisert i tidsskriftet Circulation i desember.

Les mer om den hos Forskning.no: "Vanskelig å forutsi hjerteproblemer hos røykere".