Hopp direkte til innhold

2017

Kolsprisen 2017 til Frode Gallefoss

Onsdag 15. november fikk professor Frode Gallefoss overrekt årets kolspris av LHL. Det vektlegges spesielt at Frode Gallefoss har vært en...

Norske myndigheter må styrke det internasjonale helsearbeidet

I verden i dag er fortsatt smittsomme sykdommer, slik som tuberkulose, aids og malaria, et stort helseproblem og skyld i størsteparten av tapte...

LHL krever lovfestet responstid på ambulansetjenester

I dag gjelder anbefalte normtider. Det er ikke forpliktende nok. For mange hjerte- og karsyke er rask behandling i akuttfasen svært avgjørende. LHL...

LHL krever et nasjonalt rehabiliteringsløft

Færre mottar rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

En mer aktiv og helhetlig hjernehelse- og hjerneslagpolitikk

En av tre rammes av hjernesykdom i løpet av livet, og hvert år får ca. 12 000 nordmenn hjerneslag. Opp mot 70 000 lever med gjennomgått slag, og...

Sunnaas sykehus ble tildelt LHLs ærespris

LHLs niende ærespris i historien ble på LHLs landsmøte delt ut til Sunnaas sykehus. Sunnaas sykehus har samme verdigrunnlag som LHL og kjerneverdie...

– Vi bygger pasientenes helsetjeneste

– La oss være stolte over hva vi får til sammen. Det har vi all mulig grunn til, understreker Frode Jahren i sin tale på landsmøtet.

5000 flere medlemmer i LHL siste tre årene

I sin innledning til LHL sitt landsmøte 2017 fremhevet LHLs styreleder at LHL har styrket sin rolle som helsepolitisk maktfaktor, en sterk...

Svein Golf Helleland tildelt LHLs hedersmerke i gull

LHLs hedersmerke i gull ble fredag tildelt Svein Golf Helleland for hans innsats med oppstarten av Feiringklinikken og hans pionerarbeid og...

LHLs pasientombud skal utrede ytringsfrihet og personvern

LHLs pasientombud Atle Larsen er oppnevnt som medlem i et utvalg som skal utrede forholdet mellom ytringsfrihet, pressefrihet og personvern i...

LHL-ildsjeler på Afternoon Tea hos Deres Majesteter Kongen og Dronningen

Tre av LHL sine mange ildsjeler var tirsdag 17.oktober på teselskap på Det kongelige slott. Sammen med ildsjeler fra hele landet ble Svein Grønsund...

Ingebjørn Bleidvin bommer om LHL

Det ville vært en fordel for Ingebjørn Bleidvin som spaltist og fastlege å ha satt seg mer inn i hva Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)...

Verdens største lungekongress – ERS i Milano

9-13. september var over 25 000 personer samlet i Milano på den europeiske lungeforeningens årlige kongress for å lære, oppdatere og dele kunnskap ...

Miljøsertifisering av LHL er i gang

På ledermøtet i mars 2017 ble det vedtatt at LHL skal miljøsertifiseres. 18. september var Inger Marie Blix fra stiftelsen Det Norske Veritas i...

Enighet om at LHLs hjertesenter skal videreføres

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus og generalsekretær i LHL, Frode Jahren har i dag hatt et godt og konstruktivt møte.

Møtes om Feiringklinikkens fremtid

I dag, fredag 8. september, skal generalsekretær i LHL Frode Jahren og administrerende direktør i Helse Sør-Øst Cathrine Lofthus møtes for å forsøk...

Helse Sør-Øst tildekker fakta om Feiringklinikkens avtalesituasjon

Allerede i 2016 sa Helse Sør-Øst ved toppledelsen at de ville slutte å kjøpe hjertekirurgi fra LHL ved Feiringklinikken. Dette har de i møte med LH...

Én femtedel av hjertetilbudet i Norge forsvinner

Å kutte i avtalene Helse Sør-Øst har med Feiringklinikken innebærer at nær 20 prosent av tilbudet til landets hjertepasienter forsvinner.

Helse Sør-Øst vil legge ned Feiringklinikken

- Det er helsepolitisk galskap å legge ned hjertetilbudet på Feiring. Innen få år vil antallet personer over 70 år fordobles, og vi vil få en stor...

Trenger en forebyggingsreform

Forebyggende helsearbeid er og har vært et nedprioritert område. Den politiske nølingen kan skyldes at resultater av forebygging er langsiktige og...

Fremtidens helseutfordringer må på dagsorden

Under Arendalsuka var helsepolitikere, helseledere, helseforskere og helseorganisasjoner samlet for å diskutere utviklingen i helsevesenet....

Sosiale helseforskjeller – en enorm utfordring

Et av de viktigste helsearrangementene under Arendalsuka tok for seg sosiale helseforskjeller og utenforskap, også popularisert som velferdsstatens...

Bedre liv med kols

Midler fra ExtraStiftelsen søkt gjennom LHL gjorde det mulig å sette i gang prosjektet «Bedre liv med kols»; et prosjekt som tok sikte på å utvikle...

LHL på forskningskonferanse i Washington

Line Oldervoll og Jon Arne Sandmæl representerte LHL-klinikkene på konferanse om oppfølging- og rehabiliteringstiltak for kreftpasienter.

LHL-hjertestartere i drosjene i Finnmark

Par i hjerter: Målfrid Mikkola, leder av LHL i Sør-Varanger, fikk i våres ideen om å plassere ut hjertestartere i samtlige drosjer i Finnmark....

LHL etablerer LHL-sykehuset Vestfold i Horten

– Kraftig styrking av helsetilbudet i hele regionen.

Er du like gammel som kroppen din?

Ta testen som avslører kroppens alder.

Spreke seniorer er aktive med LHL

En gjennomsnittsalder på 81 år er ingen hindring for LHL-trimmen i Nannestad!

LHL styrker tilbudet til slagrammede og pårørende

Sentralstyret i LHL vil gi slagrammede og pårørende et enda bedre organisasjonstilbud. I siste møte vedtok de å opprette LHL Hjerneslag Ung som ege...

Hudsjekkdagen: Sjekk føflekkene dine!

23. mai markeres den europeiske hudsjekkdagen i mer enn 30 land. Målet er større oppmerksomhet om forebygging av hudkreft.

Hjerterehabiliteringsseminar med overvekt og vektreduksjon som hovedtema

10. mai inviterte Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst til teoretisk hjerterehabiliteringsseminar ved LHL-klinikkene Feiring....

– Avtalebrudd og prinsippløst

Etter spillautomatforbudet i 2007 skulle de ti største organisasjonene få penger fra Norsk Tipping i stedet, men nå vil regjeringen kutte fra ti ti...

Slik beregnes risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag

Nytt, norsk verktøy for å kartlegge risiko for å få hjerteinfarkt eller hjerneslag.

LHL gir folk et bedre liv

Årets LHL-kampanje er 29. mai – 11. juni. Alle lag oppfordres til å benytte LHL-kampanjen 2017 til å synliggjøre LHL og lagets tilbud i sitt eget...

Ta vare på kvinnehjertet

Kvinner har ofte andre og svakere symptomer enn menn på hjerte- og karsykdommer. Derfor bør kvinner være særlig oppmerksomme på diffuse symptomer.

Har du noe på hjertet?

Hilde Hanna Buvik lager forestillinger som tar utgangspunkt i mennesker som lever med en kronisk sykdom. Hun trenger derfor innspill fra personer m...

Kolspasienter med aktive pårørende er mer fysisk aktive

Å ha en aktiv pårørende kan bidra til økt fysisk aktivitet for personer med kols.

Søker hjertepasienter eller pårørende etter hjerteutblokking

Har du gjennomgått utblokking av hjerteårer (PCI-behandling) for første gang? Eller er du pårørende? Bli med på et nytt og spennende forskningspros...

Vil gi helseforsikringer til folk flest

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), Vertikal Helse og If inngår et historisk partnerskap for å kunne utvikle og tilby helseforsikringer...

LHL styrker sin medisinske kapasitet

Sentralstyret vedtok på sitt møte 26. januar å kjøpe KAL-klinikken, som per i dag har spesialisert seg innen kols, astma, allergi, øre-nese-hals,...

17 gode retter til 2017!

Har du også lyst til å spise bedre i det nye året? Her er 17 nye, lekre retter – alle laget av kostholdseksperter – du bør prøve!

Viktig å huske på før ferien

Er du hjerte- eller lungesyk, er det enkelte ting du bør være oppmerksom på når du skal på sommerferie. For mange er det er klokt å starte...