Hopp direkte til innhold

5000 flere medlemmer i LHL siste tre årene

Bilde fra salen på landsmøtet.
LHL har oppnådd stor medlemsvekt siden forrige landsmøte i 2014.

I sin innledning til LHL sitt landsmøte 2017 fremhevet LHLs styreleder John Normann Melheim at LHL har styrket sin rolle som helsepolitisk maktfaktor, en sterk organisasjonsbygger og en ledende tilbyder av spesialiserte helsetjenester.

 Frivillige organisasjoner det er naturlig å sammenligne seg med sliter med nedgang i medlemsantallet. Det ser ut til å være en beklagelig trend i samfunnet og som byr på store utfordringer for frivillighets-Norge, sa Normann Melheim.

LHL i vekst

 En organisasjon som er en sterk organisasjonsbygger er en organisasjon i vekst. LHL er i vekst. Vi har hatt en økning i medlemstallet hvert år. Siste offisielle medlemsoversikt viser at LHL i dag har 51 966 medlemmer, som er en vekst på 4 966 medlemmer siden forrige landsmøte i 2014, sa Normann Melheim.

Takket lokallagene

Normann Melheim vektla at det er i LHL-lokallagene medlemmene i dag melder seg inn.

 Det er gjennom aktiviteten i våre lokallag at nye medlemmer søker seg inn i LHL-fellesskapet. Jeg vil derfor rette en stor takk til landsmøtet, som representanter for lokallagene, for  suksessen i vår medlemsvekst.

Utvider LHLs kjerneområder

John Normann Melheim fremhevet også aktiviteten gjennom LHL Hjerneslag og LHL Astma og allergi.

 Det er veldig viktig å understreke at vi må lykkes med å utvikle hjerte, kar og lunge, inkludert hjerneslag og astma og allergi som vårt felles kjerneområde.

Må være best

 Når det gjelder LHL sine spesialiserte helsetjenester, så må vi være best på det vi driver med, sa Normann Melheim og viste til at dette er det solide tradisjoner for i LHL, og at det er en tradisjon som skal videreføres.

Uoffisiell Norgesrekord

Normann Melheim trakk frem at LHL-sykehuset Gardermoen ble vedtatt i ekstraordinært landsmøte oktober 2013 med innflytting i februar 2018. LHL-sykehuset Gardermoen skulle være best på beliggenhet, best på logistikk og best på pasienttilrettelegging.  Byggingen har fått en kostnadsramme på halvannen milliard og det ferdige sykehuset har en boltreplass på 30 000 kvadratmeter gulvareal.

 Dette betyr at det har gått 4,5 år fra vedtaket til vi flytter inne i det nye sykehuset. Jeg har ikke googlet, men dette tror jeg helt bestemt må være en uoffisiell norgesrekord, sa Normann Melheim.  Og vi er i rute, oppsummerte Normann Melheim.

Årets høstjakt – Feiringsklinikken truet

 Jeg kan ikke stå her i dag uten å komme inn på det som – unnskyld uttrykket – fortonet seg som årets høstjakt. Det var en tøff periode, sa Normann Melheim med henvisning til første uken i september da det fremkom at Helse Sør-Øst signaliserte at de så for seg å overta mye av hjertebehandlingen som i dag foregår på Feiringklinikken.

 Det er en veldig alvorlig sak. Da må vi reagere. Når vi kjenner utfallet, var det en hektisk, klok og samlende prosess med et godt resultat for begge parter. Også i forhold til relasjonen mellom LHL og Helse Sør-Øst. Det krever to profesjonelle aktører for at en slik prosess skal ende godt, sa John Normann Melheim.

Grasrotopprøret i LHL

Han takket den politiske ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

 Da denne saken ble kjent tok den politiske ledelsen ansvar. De som også skal takkes er medlemsorganisasjonen LHL. Da det ble kjent at saken kunne utvikle seg til krise, så engasjerte medlemsmassen på en imponerende måte. Det var et grasrotopprør for bevaring av hjertebehandlingen på Feiringklinikken. Det var rett og slett imponerende, sa Normann Melheim. 

Publisert 27.10.2017