Hopp direkte til innhold

Én femtedel av hjertetilbudet i Norge forsvinner

Å kutte i avtalene Helse Sør-Øst har med Feiringklinikken innebærer at nær 20 prosent av tilbudet til landets hjertepasienter forsvinner.

– Dette er en dramatisk situasjon for Feiringklinikken og LHL, men også en dramatisk situasjon for hjertepasienter i hele Norge, advarer generalsekretær i LHL Frode Jahren.

Det er et faktum at hovedstadsområdet både har hatt og kommer til å få en sterk befolkningsvekst. I tillegg viser tall fra SSB at antall eldre vil øke betydelig de kommende årene. Å fjerne én femtedel av hjertetilbudet i landet kan derfor bli katastrofalt.

– Det er mer enn nok å gjøre for alle fremover. En så betydelig reduksjon i hjertetilbudet vil medføre økte køer, lengre ventetid og folk vil igjen begynne å dø i hjertekø. Dette er helsepolitisk galskap, sier Frode Jahren.

– Alle med innsikt i denne sektoren vet at det blir enda mer å gjøre i fremtiden. Å tro at Oslo Universitetssykehus skal klare å dekke opp behovet både regionalt og nasjonalt er utopi. Det krever mye tid og penger å bygge opp et spesialistmiljø. Det er rett og slett ikke gjennomførbart, sier Siri Skumlien, direktør for LHL-sykehuset Gardermoen, der helsetjenestene som utføres ved LHL-klinikkene Feiring og LHL-klinikkene Glittre var tenkte å flytte sin virksomhet etter nyttår.