Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Enighet om at LHLs hjertesenter skal videreføres

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus og generalsekretær i LHL, Frode Jahren har i dag hatt et godt og konstruktivt møte.

Helse Sør-Øst og LHL har hatt et langvarig og godt samarbeid til beste for hjertepasientene. Dette samarbeidet er vi enige om å fortsette og utvikle videre. Helse Sør-Øst og LHL konstaterer at de har ulik forståelse av møtet torsdag 31.8.

Helse Sør-Øst bekrefter at LHLs hjertesenter skal videreføres i henhold til gjeldene rammeavtale med stabile og forutsigbare rammebetingelser.

I det videre samarbeidet skal det vurderes ulike samarbeidsmodeller mellom LHL som ideell aktør og Helse Sør-Øst RHF for å sikre et godt tilbud til hjertepasientene. De årlige ytelsesforhandlingene skal avklare volum, pris og øvrige forhold for kommende år.