Hopp direkte til innhold

Helse Sør-Øst tildekker fakta om Feiringklinikkens avtalesituasjon

Allerede i 2016 sa Helse Sør-Øst ved toppledelsen at de ville slutte å kjøpe hjertekirurgi fra LHL ved Feiringklinikken. Dette har de i møte med LHL torsdag 31.8 bekreftet. I 2018 er det slutt.

Det har vi på vegne av hjertepasienter i hele landet og våre dyktige ansatte på Feiringklinikken nå vært åpne om i offentligheten. Det er en uke igjen av valgkampen og det trengs en debatt om hvordan Norge skal møte dagens og fremtidens helseutfordringer. Til beste for pasientene.

Helse Sør-Øst RHF sier i en kommentar på sitt nettsted mandag ettermiddag, at de fortsatt vil ha avtale med LHL. Saken er at avtalen Helse Sør-Øst ønsker å inngå med Feiringklinikken ikke er bærekraftig verken faglig eller økonomisk. Helse Sør-Øst sin kommentar er best egnet til å tildekke faktum som å opplyse offentligheten. Dette er det svært krevende for LHL på vegne av våre pasienter å forholde oss til.

Feiringklinikken står i dag for cirka 18 prosent av den nasjonale kapasiteten på de sentrale hjerteprosedyrene. Helse Sør-Øst skaper nok en gang usikkerhet rundt hver femte hjertebehandling i Norge.

Helse Sør-Øst bekrefter i det samme møte 31.8 det LHL hele tiden har hevdet – at en rekke av de andre prosedyrene som gjøres på et hjertesenter er avhengig av kirurgisk beredskap. Helse Sør-Øst kan ikke bruke en forenklet innkjøpslogikk og kun kjøpe de prosedyrene de har «behov for».

Med det opplegget Helse Sør-Øst ser for seg vil både den faglige og økonomiske bærekraften i LHLs hjertesenter være borte. Konsekvensen er at Feiringklinikken må stenge ned. Dette betyr at LHL ikke får videreført vårt hjertetilbud ved det nye sykehuset ved Gardermoen. Dette vet Helse Sør-Øst meget godt. Vi har forklart dem dette muntlig og i notatsform en rekke ganger.

Helse Sør-Øst skriver at de nå er i ferd med å gjøre en samlet behovsvurdering innenfor alle fagområder og en samlet behovsvurdering av ytelsene LHL via Feiringklinikken leverer med henblikk på neste års avtaleomfang.

Vi kan ikke fortsette med en slik fremgangsmåte fra Helse Sør-Øst. Det vil landets hjertepasienter måtte betale en dyr pris for.