Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Helse Sør-Øst vil legge ned Feiringklinikken

- Det er helsepolitisk galskap å legge ned hjertetilbudet på Feiring. Innen få år vil antallet personer over 70 år fordobles, og vi vil få en stor innflytting til østlandsområdet. Vi frykter at dagens og fremtidens hjertekøer vil vokse ytterligere som følge av denne nedleggelsen, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

Helse Sør-Øst vil legge ned Feiringklinikken. I praksis innebærer dette at LHLs hjertesenter blir nedlagt og heller ikke vil kunne eksistere i LHLs nye sykehus på Gardermoen - som er under oppføring.

I 1978 da folk i Norge døde i hjertekø etablerte LHL hjertebroen til England. Deretter etablerte LHL hjertesykehus på Feiringklinikken i 1989. Dette hjertesykehuset var det første som begynte med utblokking av trange blodårer på hjertet. Seinere var Feiringklinikken de første som gjennomførte skifte av hjerteklaffer via blodårene hos de som var for svake til åpen hjertekirurgi. Når køene i det offentlige var på flere år for å få behandling for hjerteflimmer med ablasjon startet Feiringklinikken også opp med dette, ved hjelp av danske leger for å øke den nasjonale kapasiteten. På Feiring driver LHL også landet største hjerterehabilitering. Åpen hjertekirurgi er en viktig del av det medisinske tilbudet ved Feiring både for de som ikke kan få behandling med de andre metodene og som en beredskap og trygghet for pasientene om noe går galt.

Neste år er det slutt. 40 år etter at LHL fløy den første hjertepasienten til England vil Helse Sør-Øst legge ned LHLs hjertetilbud. Det er ikke fordi LHLs tilbud er dårlig eller dyrt. LHLs hjertesykehus i Feiring har så lenge pasienttilfredshet har blitt målt kommet ut som det beste sykehuset i Norge. Hva angår medisinsk kvalitet scorer Feiringklinikken svært godt i de offisielle medisinske kvalitetsregistrene. Feiringklinikken har lavere 30 dagers dødelighet enn andre norske sykehus. Feiringklinikken har aldri strykninger i operasjonsprogrammet. Feiringklinikken er også billigere enn de offentlige sykehusene.

På det meste har Feiringklinikken stått for 25% av den nasjonale kapasiteten på de sentrale hjerteprosedyrene, og dekker i dag ca. 18%. Helse Sør-Øst vil legge ned det beste og billigste hjertesenteret drevet av en pasientorganisasjon som også gir pasientene tilbud om trening og oppfølging i lokalmiljøet når de kommer hjem, gjennom våre 250 lokallag rundt om i landet. 10 000 pasienter trener hver uke i LHLs trimgrupper landet rundt.

Helse Sør-Øst vil legge ned pasientenes eget hjertesenter slik at et hvert korrektiv og supplement til det offentlige på hjerteområdet forsvinner. Når hjertekøene igjen øker som følge av vekst i eldrebefolkningen eller en budsjettsprekk ved Oslo universitetssykehus skal det ikke finnes et alternativ for pasientene.

Feiringklinikken ble etablert som følge av et enstemmig stortingsvedtak. Nå skal det legges ned uten politisk debatt fordi ledelsen i Helse Sør-Øst av en eller annen grunn mener det er best. Det er umulig å forstå, men i LHL er vi er sikre på en ting. Det er ikke pasientene de tenker på. Det er ikke pasientenes helsetjeneste de er ute etter å skape. Hva med det politiske Norge. Vil de la dette skje? Siste uke av valgkampen vil være en god anledning til å gi svar.