Hopp direkte til innhold

LHL gir folk et bedre liv

Årets LHL-kampanje er 29. mai – 11. juni. Alle lag oppfordres til å benytte LHL-kampanjen 2017 til å synliggjøre LHL og lagets tilbud i sitt eget lokalmiljøet.

– LHL er landets mest unike pasientorganisasjon. Vi er både medlemsorganisasjon, interesseorganisasjon og vi driver helsetjenester. Vår styrke ligger i at som pasientorganisasjon kommer pasienten alltid først. LHL gir folk et bedre liv, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

LHL arbeider med forebygging, behandling og rehabiliteringstilbud. Våre lokallag tilbyr sosiale møteplasser og tilbyr trimgrupper, turgrupper, seniordans og en rekke andre tilbud og aktiviteter.

– Vi har all grunn til å være stolte av den innsatsen som gjøres rundt om i våre 260 lokallag. 10 000 pasienter over hele landet trimmer eller er fysisk aktive med LHL hver eneste uke. Vi har likemenn som stiller opp for mennesker i samme situasjon og gir trygghet, råd og tips. Vi engasjerer oss i politiske saker på vegne av våre medlemmer og til pasientenes beste. Medlemskap i LHL gir trygghet før, under og etter behandling. Dette skal vi vise frem i kampanjen gjennom annonser, mediesaker og lokale arrangementer, sier Frode Jahren.

Viktige for andre mennesker

– LHL ønsker med årets kampanje å fokusere på hvilken ressurs våre folk er rundt om i lokallagene, for pasienter, pårørende, for kommunene og fastlegene. LHL er viktig for andre mennesker. Og det ønsker vi å vise frem, sier Frode Jahren.

Kampanjeaktivitet for lokallaget

Her er aktivitetene som vi ønsker at lokallaget planlegger og gjennomfører i kampanjeperioden:

1. Besøk den lokale frisklivssentralen som kampanjestart 29. mai!

Det er nå nær 250 frisklivsentraler i Norge. De er i kontakt med mange mennesker som kan ha stor glede av LHLs tilbud. Alle frisklivssentraler bør i kampanjeperioden få besøk av et lokallag – gjerne som en oppstart av kampanjen mandag 29. mai.

Ta med LHLs nye brosjyre og eventuell brosjyre for lokallaget. Informer om hvilke tilbud laget har og inviter til samarbeid. Mange av brukerne av frisklivssentraler kan ha glede av å få tilbud om å delta på sosiale aktiviteter, møter og trening i regi av deres lokale LHL-lag.

Les mer om frisklivssentralene.

2. Arranger en aktivitetsdag med foredrag og fremvisning av lagets trimtilbud

Inviter ordfører, fysioterapeut, lege eller en annen lokal entusiast/kjendis som kan holde et inspirerende foredrag om fysisk aktivitet. Vis deretter frem trimgruppene og legg til rette for at publikum kan delta i aktiviteten. Server gjerne forfriskninger. Undersøk om en lokal dagligvareforhandler kan bidra med gratis frukt eller annen sunn mat eller drikke.

Arrangementet kan gjerne være utendørs på torget, i parken, utenfor rådhuset eller kjøpesenteret, slik at dere også blir synlige for tilfeldig forbipasserende som kan ha nytte og glede av å vite om tilbudet deres. Dere kan også være på kommunens servicetorg, frivillighetssentral, dagsenter, frisklivsenter eller kjøpesenter. Tenk gjennom hvor dere blir mest synlige.

3. Delta i vervekonkurransen med attraktive premier i kampanjeperioden 29. mai til 11. juni

 • Beste verver: Vi vil kåre beste verver i kampanjeperioden og vinneren får en iPad
 • Beste lokallag: Vi vil kåre beste lokallag i kampanjeperioden og vinneren får kr 10.000,-
 • Trekning av iPad blant øvrige ververe: Vi vil trekke en tilfeldig vinner av de som har vervet minst ett medlem i kampanjeperioden.

Slik verver dere:

Fyll ut og send inn tilsendte vervekuponger. Dere kan også registrere nye medlemmer på lhl.no/verveside eller ”Min side ” på lhl.no.

Vi minner om at dere tjener opp vervepoeng for alle nye medlemmer som blir vervet, og med vervepoengene kan dere ta ut i flotte premier. 

Dere kan lese mer om LHLs verveprogrammet på lhl.no/verveside.

Har dere spørsmål om LHLs verveprogram?

Medlemsservice

Spørsmål? Kontakt LHLs giver- og medlemsservice.

Telefon: 67 02 38 00

Åpningstid: mandag - fredag, kl. 09.00 til 15.00

E-post: medlem@lhl.no

Bestill materiell til LHL-kampanjen

Gratis standardpakke. Lagene oppfordres til å arrangere stands i kampanjeperioden. Ha stands ved kjøpesenter, arrangementer, kollektivknutepunkter, eller steder der dere kan møte mange mennesker og fortelle om LHL.

Det er laget en gratis standardpakke som kan bestilles innen 21. april.

 • 50 eks av Ny LHL-brosjyre som forteller om bredden i LHLs arbeid
 • 100 eks av "Kjenner du hjerteverdiene dine?" Et praktisk kort du kan gi ut på stand som man kan ta med til legen for å fylle ut egne kolesterol-, blodtrykk- og blodsukkerverdier
 • 25 eks av "Fysisk aktiv med LHL" - om viktigheten av å være fysisk aktiv og med informasjon om LHLs ulike trimtilbud
 • 1 pakke LHL-ballonger (100 stk)
 • 2 stk kampanjeplakater

Bestilling av standardpakken.

Medlemsservice

Spørsmål? Kontakt LHLs giver- og medlemsservice.

Telefon: 67 02 38 00

Åpningstid: mandag - fredag, kl. 09.00 til 15.00

E-post: medlem@lhl.no

Kundeservice vil:

 • Ta imot bestilling
 • Følge opp lokallag som ikke har bestilt
 • Sørge for utsendelse i god tid

Tidsplan:

 • 10. mars: Kampanjebrev til lokallagene
 • 21. april: Siste frist for bestilling av kampanjemateriell
 • 15. mai: Kampanjemateriell mottatt av lokallagene

Mal for pressemelding

En mal for leserbrev/pressemelding vil bli sendt til lagene. Den kan brukes i lokale medier og vil omtale viktigheten av fysisk aktivitet og lokalt folkehelsearbeid. Pressemeldingen blir sendt til alle lag som har LHL epostadresser.

Huskeliste ved arrangementer:

 • Lag avtale med foredragsholder eller kulturelle bidragsytere i god tid før arrangementet.
 • Lag avtale om tid og sted med eier av lokalet og ansvarlige for uteområder.
 • Sjekk mulig tilgang på strøm for lyd dersom dere skal ha foredragsholder eller spille musikk utendørs. 
 • Inviter med medlemmer og annonser i lokalavisen for også å få med ikke-medlemmer. Dette for å synliggjøre LHL og få flere til å ville bli medlemmer. 
 • Inviter med ordfører og en journalist til å skrive sak om arrangementet. 
 • Inviter andre lokale lag og foreninger til å delta og informere om arrangementet.
 • Ta bilder og send inn til post@lhl.no
 • Ta kontakt med kommunens ansvarlige for kultur, frivillighet, idrett og fysisk aktivitet og be dem videreformidle informasjon om arrangementet.

Bedre liv

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL, er Norges hjerte-, kar- og lungespesialist. Som en medlemsbasert helseaktør arbeider vi for å gi folk et bedre liv - gjennom forebygging, diagnostikk, behandling, rehabilitering og oppfølging i etterkant, både overfor pasienter og pårørende. Gjennom forskning, forebyggende arbeid, profesjonell behandling og tett oppfølging skal LHL bidra til å gi folk et bedre liv.