Hopp direkte til innhold

Søker hjertepasienter eller pårørende etter hjerteutblokking

Har du gjennomgått utblokking av hjerteårer (PCI-behandling) for første gang? Eller er du pårørende? Bli med på et nytt og spennende forskningsprosjektet og del dine erfaringer og meninger om bruk av et nytt helseverktøy med en app for å hjelpe pasienter som har gjennomgått utblokking av hjerteårer.

Dette er en invitasjon til deg som har gjennomgått utblokking av hjerteårer (PCI- behandling) for første gang eller er pårørende til en som har gjennomgått PCI- behandling for første gang. Du kan ikke være i slekt med en pasient som deltar som bruker.

Om forskningsprosjektet: PCI-APP studien

Mange tror de er reparert og hjertefriske etter PCI-behandling og fortsetter i stor grad å leve som før. PCI- APP studien er et 3-årig forskningsprosjekt som skal prøve ut og undersøke effekten av et helseoptimaliseringsverktøy med en app-funksjonalitet tilpasset nettbaserte plattformer (smarttelefon, nettbrett og PC). PCI-appen skreddersys til pasienter som har gjennomgått utblokking av hjerteårer.

Hensikten er å gi pasientene tidlig støtte, kunnskap og motivasjon gjennom aktiv involvering og medvirkning i oppfølging og endring av livsstil.

Målet er å:

  • bedre hjertehelse
  • redusere nye hjertehendelser
  • redusere antall reinnleggelser

De første 3 måneder hjemme etter utskrivelse fra PCI-behandling på sykehuset kan pasienter og helsepersonell kommunisere interaktivt via helseoptimaliseringsverktøyet med individuell oppfølging av hjertemedikamenter, stress, røykeslutt, fysisk aktivitet og kosthold over. Verktøyet har et spillteknologidesign med visuelle tilbakemeldinger og pushmeldinger på rapportert aktivitet og gir grafisk fremstilling av oppnådde mål og prøves ut på hjertepasienter for første gang.

Studien utgår fra LHL-klinikkene Feiring i samarbeid med Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Senter for Pasientnær hjerte- og lungeforskning og Universitetet i Oslo.

Hva skal jeg bidra med?

Du innkalles til 4-5 brukerutvalgsmøter fordelt over 3 år mens studien pågår. Vi ønsker dine erfaringer og meninger om tilpasning av helseoptimaliseringsverktøyet og bruk av appen, forskningsspørsmål og utforming av studien.

Møtene vil vare i ca. 1,5 time og foregår som gruppesamtaler og diskusjoner sammen med et utvalg av brukere som representerer pasienter, pårørende og helsepersonell (leger, sykepleier og fysioterapeut) og samtykker i å delta. Vi søker 3 pasienter og 2 pårørende.

Første møte i brukerutvalget er onsdag 15. mars kl. 18.00-19.30 på Oslo Universitetssykehus Ullevål, Senter for Pasientnær hjerte- og lungeforskning, Bygg 63. Du vil da få mer informasjon om prosjektet.

Kompensasjon

For hvert oppmøte mottar du et Universalkort på kr. 300,- som kompensasjon for eventuelle reiseutgifter/ parkering. Det blir enkel servering under møtene.

Ta kontakt

Vi oppfordrer alle som er interessert i å delta som brukere i forskningsprosjektet om å ta kontakt med stipendiat/sykepleier Heidi Lunde Elstad ved LHL-klinikkene Feiring.

Ta kontakt innen fredag 3. mars kl. 13.00.