Hopp direkte til innhold

Søker personer med kols til forskningsprosjekt

Har du kols og bor i en av følgende bydeler i Oslo: Sagene, St.Hanshaguen, Grünerløkka eller Gamle Oslo? Ta kontakt og delta i forskningsprosjekt.

Forskningsprosjekt har fokus på helseinformasjonsforståelse og samhandling mellom sykehus og kommunehelsetjenesten. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo, Lovisenberg diakonale sykehus og bydelene; Sagene, St. Hanshaugen, Grünerløkka og Gamle Oslo. Prosjektet har fått finansiering fra Extrastiftelsen gjennom søkerorganisasjonen LHL.

Om prosjektet

Det er behov for forskning som undersøker hvordan hjelpe personer med kols i forhold til informasjon om helse i samhandling mellom sykehus og kommunehelsetjenesten. I et nytt forskningsprosjekt vil man derfor kartlegge:

  • hvordan personer med kols får informasjon om sin sykdom og helse
  • hva slags informasjon de får 
  • hvem de får informasjon fra 
  • hvordan de bruker den informasjonen de får 
  • hvordan de klarer å komme seg rundt i helsevesenet. 

Resultatene fra kartleggingen vil brukes til å utvikle helseinformasjonstiltak som kan hjelpe pasienten til å forbedre symptomer, livskvalitet og mestre sin sykdom og samtidig være et kostnadseffektivt tiltak og redusere reinnleggelser.

Hva kan du bidra med?

For å finne de rette tiltakene vil vi gjennomføre diskusjonsgrupper med brukere, helsearbeidere og forskere. I dette arbeidet trenger vi å få kontakt med 1-2 brukere med kols som kan tenke seg å være deltagere i en arbeidsgruppe. Brukerne bør ha bosted i en av Lovisenberg diakonale sykehus sine bydeler; enten Sagene, St. Hanshaugen, Grünerløkka eller Gamle Oslo.

Vi vil ha 3-4 møter med oppstart i april frem til juni 2017. Møtene vil vare ca. 2 timer hver gang og brukere som er med vil få dekket reise og kostnader i forbindelse med parkering. 

Ta kontakt

Ta kontakt med prosjektleder og forsker Christine Råheim Borge via e-mail: chrr@lds.no eller telefon 23 22 50 00 dersom dette er noe du som bruker med kols kan tenke deg å være med på.

Publisert 06.02.2017