Hopp direkte til innhold

Viktig å huske på før ferien

Er du hjerte- eller lungesyk, er det enkelte ting du bør være oppmerksom på når du skal på sommerferie. For mange er det er klokt å starte planleggingen tidlig.

Reiser du i Europa må du ha med deg Europeisk helsetrygdkort. Kortet dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits.

Les mer om hva det Europeiske helsetrygdkortet dekker her.

Her kan du bestille kortet hos helsenorge.no

Foto av Europeisk HelsetrygdkortDet kan ta ti dager fra du bestiller helsetrygdkortet til det blir levert i postkassen.

Reiseforsikring bør alle ha

Uansett hvor du reiser, bør du sørge for å ha gyldig reiseforsikring. Har du en sykdom eller kronisk lidelse, er det viktig at du er klar over at flere reiseforsikringer kun dekker akutt sykdom eller akutt forverring av kronisk lidelse. Har du allerede en sykdom som kan forårsake komplikasjoner på reisen, kan du risikere ikke å få dekket utgifter til dette.

Mange reiseforsikringer har begrensninger i hva de dekker. Dersom et forsikringsselskap nekter å gi deg reiseforsikring basert på risikovurdering, for eksempel grunnet hjerteflimmer, har du anledning til å få dette vurdert av Finansklagenemda

Er du i tvil her, bør du kontakte forsikringsselskapet og/eller lege på forhånd.

Hvis du har en kronisk hjerte- eller lungelidelse, eller nylig hatt en akutt episode, bør du snakke med legen din hvis du planlegger en reise. Det kan være forhold ved sykdommen som gjør at du bør vurdere om det er lurt å reise, og legen kan da gi deg råd. Det kan også være visse forholdsregler du bør ta når du skal reise bort.

Medisiner og resepter i utlandet

Det er viktig å ha med nok medisiner for hele reisen. Du kan ikke være sikker på at du får fatt i samme medisin i utlandet. 

Bruker du EpiPen er det viktig at du sjekker holdbarheten. Ha den med og ha den tilgjengelig. Informer reisefølget ditt om at du har matallergi og hvordan de kan hjelpe deg om du blir syk.

Resepter fra EØS-land er gyldige i Norge, men det er visse begrensninger i denne ordningen. Intensjonen er at dette skal være gjensidig, slik at resepter fra Norge også skal være gyldige i andre EØS-land. Det er imidlertid opp til hvert enkelt land å tolke reglene, så du har ingen garanti for gyldigheten av en norsk resept i utlandet.

Refusjon på blå resepter ekspedert i utlandet

Du kan få refundert utgifter til legemidler kjøpt i Norden og EØS, dersom det er medisin som gir rett til refusjon etter blåreseptordningen i Norge. For å få refundert utgifter til legemiddel kjøpt i Norden og EØS, må du ha resept fra Norge eller utstedt av lege i det aktuelle oppholdslandet. Du får dekket tilsvarende som du ville fått i Norge.

Du får ikke refundert utgifter til legemidler dersom det ikke finnes et tilsvarende preparat i Norge. Merk deg at ordningen bare gjelder legemidler på blå resept. Det ytes heller ikke refusjon for legemidler på hvit resept.

Sammen med søknaden om refusjon må du legge ved:

  • resept
  • dokumentasjon på hvilke typer legemidler som er kjøpt
  • originale kvitteringer for alle utgifter
  • dokumentasjon på at utgiftene er betalt

Du må kunne dokumentere at legemidlet er utlevert fra apotek.

Ved reiser innenfor EØS-området kan du ha med nødvendige medisiner for inntil ett års bruk. Utenfor EØS kan du ha med medisiner for høyst tre måneders bruk.

Du kan lese mer om reise og medisiner her på Legemiddelverkets nettside.

Ditt lokale apotek kan svare på spørsmål om legemidler og reise.

Bilde av en apoteker på et apotek i Storbritannia.Norske resepter skal være gyldige i andre EØS-land. Det er imidlertid opp til hvert enkelt land å tolke reglene, så du har ingen garanti for at en norsk resept blir ekspedert i utlandet.

Du trenger attest for noen medisiner

Du bør alltid ha livsviktige medisiner i håndbagasjen når du reiser med fly i tilfelle annen bagasje blir forsinket eller borte. Flytende medisin er unntatt fra sikkerhetsreglene som sier du maks kan ha 100 ml væske i én beholder.

Alle som bruker medisiner, både reseptbelagte og andre, bør være forberedt på kontroll. Du kan bli bedt om å smake på medisinen eller smøre den på huden hvis det er en salve.

Statens legemiddelverk anbefaler at medisinen oppbevares i originalemballasje, at du har med deg resept og/eller en legeattest. Dette for å dokumentere at du er eier av medisinen. Det kan være lurt å ha dokumentasjon på engelsk.

Reiser du innenfor Schengen-området bør du ha en såkalt “Schengenattest” for visse typer medisiner. Attesten får du på apoteket, den er gyldig inntil 30 dager. Dette gjelder narkotikaklassifiserte medisiner som:

Her ser du listen over de aktuelle medisinene. 

Apoteket ditt kan svare på spørsmål du har om medisin og reise. 

Bilde av en rekke kofferter som står stablet på transportbil på vei mot et fly på flyplassen. Fly kan bli forsinket og enkelte ganger "forsvinner" bagasjen. Har du livsviktige medisiner, må du alltid ta dem med deg inn i kabinen som håndbagasje.

Fly med pacemaker/ICD

Skal du fly, bør ha med deg dokumentasjon på at du har pacemaker/ICD, både på norsk og engelsk.

Det er trygt å gå gjennom sikkerhetskontrollen med pacemaker. Dette bekreftes blant annet av pacemaker/ICD-produsenten Biotronic. Men du bør alltid si ifra til sikkerhetspersonalet før du går gjennom kontrollen, slik at de følge prosedyrene på den enkelte flyplass.

Apparatet er i seg selv skjermet for ytre påvirkning, men metallet kan utløse alarm i kontrollen. Det har forekommet medieoppslag om at pacemaker påvirkes negativt av håndholdte metalldetektorer på flyplassen. Du bør unngå de håndholdte metalldetektorene og heller velge de stasjonære metalldetektorene eller be om en manuell sikkerhetssjekk. Du bør ikke oppholde deg i "passeringsrammen" lenger enn nødvendig, eller lene deg mot den.

Les mer om hjertestarter/ICD her.

Bilde av en dame som går igjennom sikkerhetssjekken på en flyplass i utlandet.Hvis du har pacemaker eller ICD, bør du alltid si ifra til sikkerhetspersonalet før du går gjennom kontrollen slik at de følge prosedyrene på den enkelte flyplass.

Å fly når du er hjertesyk 

De fleste med hjertesykdom kan reise med fly. Mange er engstelige for blodpropp ved lange flyturer. Når du sitter lenge stille, kan blodet hope seg opp i beina og leggen. Dette kan øke risikoen for blodpropp. Er du stort sett frisk, kan du ta enkle forholds regler når du skal fly: Det er lurt å bevege seg, for eksempel gå eller ta knebøy i midtgangen. Du kan også sitte og rulle med anklene. Du bør drikke mye vann, og bruke støttestrømper. 

Har du opplevd alvorlig hjertesvikt, bør du snakke med legen din om du bør reise med fly.

Har du hatt en hjerteoperasjon, som en bypassoperasjon, finnes ikke noe sikkert svar på hvor raskt du kan fly etter inngrepet. Dette varierer fra person til person. Noen er ute av sykehuset etter noen dager, andre kan være der i flere uker. Det er også forskjellig hvor lang tid rehabiliteringen tar, og når du kan gjenoppta normale aktiviteter. Generelt kan man si at du med trygghet kan fly når du klarer å gjøre normale aktiviteter som å jobbe, gå turer og trene. 

Behov for rullestol eller assistanse

Dersom du har behov for assistanse eller sitter du i rullestol? Da bør du kontakte flyselskapet i god tid før avreise (minst 48 timer hos f.eks. Norwegian og SAS). Noen selskaper krever at du foretar en manuell billettbestilling dersom du trenger assistanse eller har behov for rullestol. Sjekk dette før du kjøper billetten. 

Les mer om spesielle behov for passasjerer hos Norwegian.

Les mer om assistanse hos SAS her.

Les om assistanse på Oslo Lufthavn her. 

Trenger du oksygen på reisen?

Kolspasienter og andre med lungesykdom kan ha behov for oksygentilførsel på lengre flyturer. Trenger du særordninger for bruk av oksygen på flyet, vil mange flyselskaper kreve at du ordner det minst 48 timer i forveien.

Før du kjøper billett, bør du ringe flyselskapet og høre hvilke oksygenenheter som er godkjent for bruk i deres fly. De fleste flyselskaper tillater ikke bruk av personlige oksygenenheter som inneholder komprimert eller flytende oksygen. Visse godkjente, bærbare oksygenkonsentratorer kan tillates, men noen flyselskaper kan kreve at du bruker oksygen levert av flyselskapet mot en ekstra kostnad. 

Her kan du lese om bruk av oksygen på SAS-flyvinger.

Les også om oksygen om bord hos Norwegian her.

Folketrygdloven sikrer personer med vedvarende og regelmessig behov for oksygenbehandling. De får nemlig dekket nødvendige utgifter til dette under utenlandsoppholdet.

Les også: Oksygenbehandling i utlandet.

Fra 1. juli 2011 ble også personer som kun trenger oksygenbehandling på flyet inkludert i ordningen.

En del lungesyke, som pasienter med kols, er ikke klar over at de trenger oksygen når de flyr. LHL har utviklet en enklere måte å teste hvorvidt den enkelte har behov for ekstra oksygen. Les om flytest - HAST som viser hvorvidt du trenger ekstra oksygen på en flytur.

Les artikkelen "Sikrere flyreise for kols-pasienter" her.

Dermed kan lungesyke få avklart dette med legen sin i god tid før reisen. Legen kan ved behov gi deg flytest eller legeerklæring (eventuelt på engelsk) med anbefalt bruk av oksygen. Testen utføres bl.a. på LHL-sykehuset Gardermoen.

Skal du fly innenlands, bør du kontakte din Behandlingshjelpemiddelsentral (BHM). Både du og legen må signere på RTV-skjema, som sendes BHM.

Før en utenlandsreise bør du kontakte oksygen- eller utstyrsleverandøren din, i tillegg til HELFO tlf. 815 70 030. 

I enkelte tilfeller kan det lokale BHM være behjelpelig med utstyr. Kontakt din oksygen- eller utstyrsleverandør, som formidler kontakt med et oksygenselskap på ditt reisested. De må vite hvor mye oksygen du bruker, hvor lenge du skal være på reise og din midlertidige oppholdsadresse.

Les artikkelen "Oksygen ved reiser til utlandet" på behandlingshjelpemidler.no.

Huskeliste for deg som skal fly og bruker oksygen

Skal du reise med fly, bør du gjøre følgende 4-6 uker før avreise (innen- og utenriks):

  • Undersøke og gjøre avtale med reisebyrået/flyselskapet om supplerende oksygen kan medbringes eller må leies av flyselskapet. Det fleste flyselskap tillater etter avtale bruk av mobil oksygenkonsentrator, og noen selskaper tillater også oksygenflasker.
  • Avklare om flyselskapet forlanger skriftlig dokumentasjon på at du må bruke oksygen (se eksempel på MEDIF-skjema her hos SAS), og eventuelt dokumentasjon på oksygenutstyret.
  • Kontakte behandlende lege for å få avklart om du trenger å få utført flytest eller for å få legeerklæring (eventuelt på engelsk) med opplysninger om anbefalt bruk av oksygen.

Bilde av en kvinnlig pasient i 60-årene i samtale med en mannlig lege.Fordi lufttrykket i kabinen reduseres når flyene er i lufta, opplever mange kolspasienter at de får pusteproblemer på flyreiser. Snakk med legen din om å ta en flytest i god tid før avreise.

Ved innlandsreise:

  • Kontakte den lokale behandlingshjelpemiddelsentralen (BHM). Lege og du selv må signere søknad på RTV-skjema som sendes til BHM.

Ved utenlandsreise:

  • Kontakte oksygen- eller utstyrsleverandøren og HELFO.  Det søkes HELFO om dekning av utgifter til oksygen under flyreise til utland (Folketrygdloven §5-24). Søknad gjøres på eget skjema. I enkelte tilfeller kan den lokale BHM være behjelpelig med utstyr.
  • Hvis du er oksygenbruker og skal oppholde deg i utlandet, må du kontakte din oksygen- eller utstyrsleverandør. Vedkommende formidler kontakt med oksygenselskap på ditt reisested. De trenger informasjon om hvor mye oksygen du bruker, hvor lenge du skal være på reise, og midlertidig oppholdsadresse under reisen.

Her finner du skjema for søknad om dekning av utgifter til oksygenbehandling i utlandet.

Har du spørsmål om oksygenbruk på reise? Kontakt HELFO på e-post: post@helfo.no