Hopp direkte til innhold

Prosjekt: "Brukeren i sentrum"

Bak fra venstre: Line Oldervoll (LHL forskningsleder FOU), LHL-klinikkene Røros: Ingrid Bendixvold (avdelingsleder rehabilitering), Tone Nøren (prosjektleder), Mary Anne Bakos (virksomhetsdirektør) og fra LHL: Mari Larsen (ass. generalsekretær). Foran fra venstre: Kjell Engan (leder LHL-lokallag Røros) og brukerrepresentant Anne Kristine Breigutu. Representant fra Røros kommune var ikke tilstede da bildet ble tatt.

I mars var det oppstart for samarbeidsprosjektet "Brukeren i sentrum" ved LHL-klinikkene Røros.

Prosjektet er et 3-årig samarbeidsprosjekt mellom lokallaget LHL Røros, LHL-klinikkene Røros og Røros kommune, samt 3-4 andre kommuner (ikke bestemt ennå).

Målgruppen er personer med hjertesykdom og deres pårørende/nærpersoner som deltar i hjerterehabiliteringstilbudet ved LHL-klinikkene Røros.

Hovedmålet med prosjektet er at målgruppen skal oppnå økt mestring og livskvalitet i hverdagen.

Denne målsettingen skal oppnås gjennom integrering av arbeidsmåten til Lærings- og mestringtjenesten (LMS) med etablering av brukermedvirkning på tjenestenivå. Konkret betyr dette at erfarne brukere og tverrfaglig helsepersonell skal samarbeide i alle faser – i planlegging, gjennomføring og evaluering av et fornyet hjerterehabiliteringstilbudet.

En nylig publisert studie fra Danmark viser at integrering av arbeidsmåten til LMS i en tradisjonell hjerterehabiliteringsmodell kan øke effekten av tjenestetilbudet.

Til dette arbeidet vil det være behov for økt helsepedagogisk kompetanse hos fagpersoner og brukerrepresentanter:

  • Hvordan dra nytte av fag- og brukerkompetansen i et rehabiliteringstilbud?
  • Hva hemmer og hva fremmer læring?

Prosjektet vil også ha fokus på gode helhetlige pasientforløp fra LHL-klinikkene Røros til pasientens hjemkommune.

Prosjektet har en styringsgruppe og en arbeidsgruppe. Prosjektleder er Tone Nøren som har mange års erfaring fra Lærings- og mestringssentret, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nasjonal kompetansesenter for læring- og mestring innen helse.

Prosjektet er finansiert med midler fra ExtraStiftelsen.

Publisert 27.06.2018

Kilder

  1. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NKLMH). Arbeidsmåten i lærings- og mestringssentrene: Standard metode 2011-versjon (2011). NK LMS; Oslo universitetssykehus HF, Aker.
  2. Lynggard, V., Nielsen, C.V., Zwisler, A., Taylor, R. S., & May, O. The patient education – Learning and Coping Strategies – improves adherence in cardiac rehabilitation (LC-REHAB): A randomised controlled trial. International Journal of Cardiology. 2017; 236:65-70