Hopp direkte til innhold

Digitale kommunikasjonsløsninger er fremtiden

Digitale kommunikasjonsløsninger kan være nyttig og ressursbesparende for pasienter og helsepersonell i etterkant av en hjertebehandling, skriver Elin Midthus (LHL), Jan Gunnar Dale og Bjørg Dale (UIA).

Pasienter som har gjennomgått en operasjon er utsatt for fysiske og mentale utfordringer etter utskrivelse fra sykehus. Gjennom å kartlegge pasienters behov for å ta i bruk digitale kommunikasjonsløsninger med helsepersonell etter utskrivelse fra sykehus, har trioen konkludert med at nytten kan være stor og at teknologien bør designes slik at den dekker behov for informasjon og oppfølging av pasienter etter utskrivelse fra sykehuset. 

I en nylig publisert artikkel i tidsskriftet Journal of Multidisciplinary Healthcare forklarer Midthus, Dale og Dale resultatene av studien som ble gjennomført sammen med nesten 200 pasienter ved daværende Feiringklinikken. 

Hele artikkelen kan leses her: Using information and communication technology in the recovery after a coronary artery bypass graft surgery: patients’ attitudes