Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Ferie og rettigheter

Vår svartjeneste "Spør eksperten" har sommerferie, og åpner igjen mandag 13. august. Derfor har vi samlet opp noen spørsmål om rettigheter tilknyttet ferieavvikling.

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer på dine spørsmål om rettigheter.

AAP og ferie i utlandet

– Mottar arbeidsavklaringspenger under behandling av uføresøknad. Er det slik at jeg da må ha tillatelse fra NAV for å kunne dra en uke til syden?

Atle svarer:
– Når du mottar AAP (arbeidsavklaringspenger) er det de samme reglene for reise til utlandet som gjelder for sykepenger. Du trenger derfor en godkjennelse av Nav. Men AAP i ventetid på uføretrygd er en passiv ytelse. En godkjennelse burde derfor ikke være noe problem.

Bruk dette skjemaet for å søke om å beholde AAP under opphold i utlandet.

Blitt ufør og har ferie til gode

– Er blitt ufør, men har noen feriedager tilgode. Kan jeg få disse utbetalt i lønn da jeg ikke har mulighet til å ta disse ut i ferie?

Atle svarer:
– En arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før ferie, kan kreve å få utsatt ferien til senere i året (se ferieloven §9, ferieavvikling under sykdomsfravær).

Er arbeidsforholdet opphørt, skal feriedager som ikke er avviklet utbetales som lønn. Er oppsigelsestiden på tre måneder eller lenger, kan arbeidsgiver kreve at ferie avvikles i oppsigelsestiden.

Sykemeldt og ferie

– Min mann har på grunn av hjertesvikt ikke fått tatt ut noe ferie i 2017. Allikevel hevder arbeidsgiver at han har tatt ferie. Han får ikke overført ferien, og heller ikke økonomisk kompensasjon. For meg høres dette HELT urimelig ut, kan dette virkelig stemme?? (Spørsmålet er kortet ned.)

Atle svarer:
– En arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før ferie, kan kreve å få utsatt ferien til senere i året (se ferieloven §9, ferieavvikling under sykdomsfravær). Krav om utsettelse må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag før start av avtalt ferie.

Er det ikke mulig å avvikle ferie innen utløpet av året, for eksempel på grunn av sykdom, følger det av ferieloven at alle feriedager som ikke er tatt ut skal overføres til året etter. Dette gjelder for feriedager som er regulert av ferieloven. Dvs. inntil 25 dager + 6 virkedager for de over 60. De som har den tariffestede femte ferieuken, kan etter samtykke fra arbeidsgiver få den overført eller omgjort til lønn.

Når arbeidsgiver hevder han har tatt ut ferie, må dere be om dokumentasjon for dette.

Kols og reiseforsikring

– Kan man nektes reiseforsikring når man har kols? (Spørsmålet er kortet ned.)

Atle svarer:
De fleste reiseforsikringer har reservasjoner knyttet til kritisk sykdom. Det betyr at en med kols kan oppleve at forsikringen ikke dekker utgifter som følge av kolsen. Selskapet må foreta en konkret individuell vurdering av risikofaktorer i hvert enkelt tilfelle.

Er du folkeregistrert i Norge og oppholder deg minst seks måneder i året i Norge, er du ikke utmeldt av folketrygden.

Rett til ferie og ulønnet permisjon om vinteren

– Kan jeg kreve å få avviklet ferien utenom fellesferien, dersom det har helsemessige årsaker? (Spørsmålet er kortet ned.)

Atle svarer:
– Etter ferieloven §7 kan arbeidstaker kreve at 3 uker av ferien tas ut mellom 1. juni og 30. september. Utover dette er det i hovedsak arbeidsgiver som bestemmer tidspunkt for uttak av ferie. At det foreligger gode helsemessige grunner til å avvikle ferie på andre tidspunkter, endrer ikke på dette. Da blir det dessverre slik at vil din arbeidsgiver ikke gi deg ferie på det tidspunktet du ber om, har du ikke rett til dette allikevel.

Når det gjelder permisjon uten lønn, er det også opp til arbeidsgiver å vurdere dette.

 

Husk at du fortsatt kan fortsatt søke i alle tidligere svar her. Våre eksperter svarer på alt om hjerte, lunge, astma, allergi og hjerneslag.

Publisert 02.07.2018