Hopp direkte til innhold

LHL-klinikkene Røros er CARF-akkreditert for 3 år

Diplom for akkreditering de neste tre årene
Diplom for akkreditering de neste tre årene

I mai i år gikk LHL-klinikkene Røros gjennom en omfattende re-akkrediteringsprosess med internasjonalt besøk fra CARF-organisasjonen. I begynnelsen av august kom beskjeden om at klinikken har blitt akkreditert for 3 år på generell rehabilitering og på kreftrehabilitering som eget akkrediteringsprogram.

CARF (Comission on Accreditation of Rehabilitation Facilities) er en internasjonal og uavhengig ideell organisasjon som akkrediterer tjenesteleverandører innen helse og omsorg. Den ble grunnlagt i USA i 1966 og har som mål å fremme kvalitet, verdier og optimale resultater.

Et viktig kvalitetsstempel internasjonalt

Dette er den høyeste anerkjennelsen en rehabiliteringsinstitusjon kan få gjennom CARF og betyr at LHL-klinikkene R��ros leverer tjenester på høyt internasjonalt nivå og at styringssystem, prosedyrer, ansatte, ledelse og organisasjon har  kvalitetsstandarder som er høye i internasjonal og nasjonal sammenheng.

Virksomheter som ønsker å oppnå akkreditering forplikter seg til å jobbe målrettet med kvalitetsforbedring og ivaretakelse av den enkelte tjenestemottakers særskilte behov. Virksomheten må også kunne synliggjøre at tjenestene som gis utgjør en forskjell for den som mottar dem.

Ved akkreditering går virksomheten først gjennom sine tjenestetilbud og forretningspraksis før CARF besøker virksomheten og vurderer om en blir akkreditert eller ikke.

CARF hjelper også til med å se forbedringspotensialer for å heve kvaliteten enda mer.