Hopp direkte til innhold

Pasientene er svært fornøyde med LHL-klinikkene Røros

LHL-klinikkene Røros får massiv ros av pasientene, og skårer høyere enn snittet for alle virksomhetene som er omfattet i en undersøkelse om pasienttilfredshet.

- Vi ønsker stadig å bli bedre, og tilbakemeldingene fra deltakerne er svært verdifulle i forbedringsarbeidet, sier Mary Anne Bakos, daglig leder ved LHL-klinikkene Røros.

LHL-klinikkene Røros gjennomfører en nettbasert brukertilfredshetsundersøkelse før rehabiliteringsoppholdet avsluttes for alle deltakere. Resultatene legger grunnlag for evaluering og forbedring av tilbudene og som styringsverktøy for utvikling av tilbudet til beste for rehabiliteringspasientene.

Brukertilfredshetsundersøkelsen er utarbeidet av Kunnskapssenteret og det er frivillig å delta. Skalaen går fra 1 til 5 og trenden de siste år har vært svakt positiv, vi scorer totalt høyt på skalaen og vi ligger høyere enn snittet for alle virksomheter som benytter undersøkelsen.

Dette er vi stolte av!

 

Utdrag av resultatene fra undersøkelsene
 20132014201520162017
Generelle vurderinger om oppholdet 4 4 4 4,1 4,1
Om oppholdet 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5
Om behandlerne 4,3 4,3 4,4 4,4 4,5
Organisering av hverdagen 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6
Omgivelser/miljø 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4
Utbytte av rehabiliteringsoppholdet 3,9 4 4,1 4,2 4,2
Tiden etter oppholdet 3,2 3 3,4 4 3,5

 

 

Se vårt tilbud innen rehabilitering: