Hopp direkte til innhold

To nye tilbud ved LHL-klinikken Trondheim

Bilde av dame på tredemølle. Rehabilitering ved LHL-klinikken i Trondheim.

Fra nyåret tilbyr LHL-klinikken Trondheim dagrehabilitering for ungdom med sykelig overvekt og voksne med kreftsykdom.

Begge tilbudene tilbys i samarbeid med, og på oppdrag fra Helse Midt-Norge.

– Gjennom våre tilbud ønsker vi å bidra til økt mestring av helseplager og økt livskvalitet , enten du som ungdom trenger en livsstilsendring, eller om du har blitt rammet av kreft, sier Lars Petter Myrene, daglig leder ved LHL-klinikken Trondheim.

Livet etter kreft

For kreftrehabiliteringen er målgruppen  voksne (over 18 år) som skal til behandling, er under behandling, etter behandling  eller opplever seneffekter etter kreftbehandling. Tilbudet kan gis til både kurative (helbredende) og palliative (lindrende) pasienter. Tilbudet inneholder ulike aktiviteter, undervisning, gruppesamtaler og trening. Timeplanen består av tema som fysisk aktivitet/trening, ernæring, psykisk helse, arbeidsliv og motivasjon og mestring.

– Å få en kreftdiagnose kan utløse sterke psykiske reaksjoner, utfordre mestringsevnen og opplevelsen av livskvalitet. Det vil vi sette fokus på i rehabiliteringsprosessen og hjelpe deltagerne til økt mestring av utfordringene, sier Lars Petter Myrene.

Bevegelsesglede og livskvalitet

Det er første gang det etableres et overvektstilbud spesielt tilpasset ungdom i Midt-Norge.

– Det er lett å tenke at vektreduksjon er hovedmålet. For mange er derimot bevegelsesglede, livskvalitet og økt mestring av skole og arbeidsliv viktigere, sier Lars Petter Myrene.

En fast koordinator vil følge deg som deltaker hele veien. Vårt team består av fysikalskmedisiner, psykolog, psykiatrisk sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, og idrettsfysiolog.