Hopp direkte til innhold

Går sammen for å hjelpe hjerte- og karpasienter

Hjertepasienter som ikke følger legemiddelbehandlingen kan være i livsfare. Nå arrangerer LHL i samarbeid med Apotekforeningen informasjonsmøter over hele landet for å informere om riktig medisinbruk.

Medisinstart er en gratis veiledningssamtale for alle pasienter som starter opp med nye hjerte- og karlegemidler.

- LHL støtter Medisinstart i apotek slik at hjertepasienter får en god start med sine hjertemedisiner. I tillegg vet vi at disse pasientene også har behov for å møte andre i samme situasjon eller delta i sosiale aktiviteter lokallagene tilbyr. Derfor har vi valgt alle hjertens dag, Valentinsdagen 14. februar som en god anledning til å oppfordre våre 250 lokallag til å arrangere et åpent lokallagsmøte hvor apotekene inviteres til å informere om dette temaet, sier Georg A. Huus, markedssjef i LHL.

samarbeid_LHL_apotek.jpg

Mange av medlemmene i LHL har gått på medisinene sine i mange år, men de har også behov for kunnskap om riktig bruk og kanskje også motivasjon til å fortsette behandlingen.

– Mye av informasjonen pasienten får når de starter på ny medisin glemmes fort. Derfor har mange behov for påminnelser og oppklare eventuelle misforståelser. Gjennom å samarbeide med LHL kan vi spre informasjon om Medisinstart til en aktuell pasientgruppe.

Samtidig kan apotekene hjelpe til med å informere om aktivitetstilbudene til LHLs lokallag, sier farmasøyt Hilde Ariansen i Apotekforeningen.

Suksess i Østfold

I høst har lokale LHL-lag i Østfold invitert sitt nærapotek til å snakke om Medisinstart. To møter er foreløpig avholdt, med mye nyttig informasjon og godt fremmøte.

- Jo mer informasjon om riktig og god medisinbruk, jo bedre er det, mener Håkon Stubberud, fylkesleder i LHL og lokallagsleder i LHL Rakkestad.

Medisinstartsamtalene gjennomføres vanligvis i apoteket og tar ca. 15 minutter. Farmasøytene bruker en samtaleguide, men pasientene står alltid helt fritt til å ta opp spørsmål selv, for eksempel bekymringer om bivirkninger eller praktiske problemer.