Hopp direkte til innhold

5000 flere medlemmer i LHL siste tre årene

I sin innledning til LHL sitt landsmøte 2017 fremhevet LHLs styreleder at LHL har styrket sin rolle som helsepolitisk maktfaktor, en sterk organisasjonsbygger og en ledende tilbyder av spesialiserte helsetjenester.

Frivillige organisasjoner det er naturlig å sammenligne seg med sliter med nedgang i medlemsantallet. Det ser ut til å være en beklagelig trend i samfunnet og som byr på store utfordringer for frivillighets-Norge.

LHL i vekst

En organisasjon som er en sterk organisasjonsbygger er en organisasjon i vekst. LHL er i vekst. LHL har hatt en økning i medlemstallet hvert år. Siste offisielle medlemsoversikt viser at LHL i dag har 51 966 medlemmer, som er en vekst på 4 966 medlemmer siden forrige landsmøte i 2014.

Takk til lokallagene

Det er i LHL-lokallagene medlemmene i dag melder seg inn. Gjennom aktiviteter i våre lokallag søker nye medlemmer seg inn i fellesskapet i LHL.

Uoffisiell Norgesrekord

LHL-sykehuset Gardermoen ble vedtatt i ekstraordinært landsmøte oktober 2013 med innflytting i februar 2018. LHL-sykehuset Gardermoen skal være best på beliggenhet, best på logistikk og best på pasienttilrettelegging.  Byggingen har fått en kostnadsramme på halvannen milliard og det ferdige sykehuset har en boltreplass på 30 000 kvadratmeter gulvareal.

Feiringsklinikken truet

Det var en tøff periode den første uken i september da det fremkom at Helse Sør-Øst signaliserte at de så for seg å overta mye av hjertebehandlingen som i dag foregår på Feiringklinikken.

Dette er en veldig alvorlig sak som LHL måtte reagere på. Når vi kjenner utfallet, var det en hektisk, klok og samlende prosess med et godt resultat for begge parter. Også i forhold til relasjonen mellom LHL og Helse Sør-Øst. Det krever to profesjonelle aktører for at en slik prosess skal ende godt.

Grasrotopprøret i LHL

LHL takker den politiske ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Da denne saken ble kjent tok den politiske ledelsen ansvar. De som også skal takkes er medlemsorganisasjonen LHL. Da det ble kjent at saken kunne utvikle seg til krise, så engasjerte medlemsmassen på en imponerende måte. Det var et grasrotopprør for bevaring av hjertebehandlingen på Feiringklinikken.