Hopp direkte til innhold

Årskontroll for lungesykdommer vil bedre livskvalitet for pasientene

Obligatorisk årskontroll for pasienter med lungesykdom vil bedre kvaliteten på omsorgen. Likevel er det få som får tilbud om dette hos fastlegen sin i dag. Lunger i praksis, en organisasjon av allmennleger med interesse for lungesyke, ønsker nå at alle skal få dette tilbudet.

En obligatorisk årskontroll er viktig for å følge opp status hos lungepasienter, og særlig hos de med kols.

Ifølge Helle Grøttum, sykepleier og Generalsekretær i LHL Astma og Allergi, er kols en sykdom som kommer snikende, og hvor man ofte får redusert lungefunksjon før man oppdager det selv.

Les mer om kols

Når man først har fått diagnosen, så er det viktig at man følges opp med kontroll.

Kols er en irreversibel sykdom. Men med god behandling så kan man bremse forløpet, sier hun.

For å bremse sykdomsforløpet så er det, ifølge Grøttum, viktig med tett oppfølging. Ikke bare at legen sjekker at du tar medisinene når du skal og at du tar dem riktig. Legen skal se på helheten; medisinbruk, røykestatus og fysisk aktivitet.

Se også: Sjekk din behandling - og andre tips til deg som har kols

Har man allergisk astma og reagerer på katt, så må man ikke bo med katt. Og man skal følge opp ernæringstilstanden. Har man et sunt og godt kosthold? Og så er det den årlige influensavaksinen og pneumokokkvaksinen (vaksine mot lungebetennelse), som man skal ha hvert 10. år. Når du har en kronisk lungesykdom som kols, så er det viktig at du får så få lungeinfeksjoner som mulig. En infeksjon i lungene forverrer kolssymptomene. Det kan være vanskelig å komme seg opp igjen på nivået man var før en infeksjon. Derfor anbefaler vi at man følger de forebyggende tiltakene. En årskontroll vil oppdage en forverring av tilstanden tidligere, sier Grøttum. 

Helle Grøttum

Helle Grøttum

Generalsekretær LHL Astma og Allergi
LHL Astma og allergi
99 62 41 39

Bedre omsorg til pasientene

Ifølge Grøttum viser studier at 70 % tar medisinene sine feil i dag. 

Så bare der er det et stort forbedringspotensial. Det er et hav av ulike inhalatorer som har ulike måter å tas på. Vi har jobbet med lungepasienter i mange år, og ser at mange tar medisinen sin feil. Det er viktig at dette blir mer kontrollert. At medisinteknikken blir sjekket, samtidig som lungefunksjonen skal måles, og fysisk aktivitet og røykevaner kartlegges. Hvor fort blir du sliten? Skjer det en endring i formen som du ikke kan forstå, så må du få det sjekket, sier Grøttum.

Må etterspørres

I dag må pasientene bestille time selv. 

Vi vet jo at hvis du ikke føler deg akutt syk, så skal det mye til å bestille en kontrolltime. Det er vår oppgave som pasientorganisasjon og oppfordre våre medlemmer og andre med lungesykdom å be om å få kontroll en gang i året. For å få til en obligatorisk årskontroll så må pasientene og pasientorganisasjonene etterspørre det og legene må se behovet for det. Og det tredje og avgjørende er at det blir innført en takst, så, fastlegene får betalt, sier Grøttum.

Har du lungesykdom? Vi oppfordrer deg til å be om årlig kontroll hos din fastlege.

Ønsker at alle skal få tilbudet

Ifølge fastlege Anders Østrem er systematisk kontroll sentralt. Lunger i praksis jobber, i samarbeid med LHL og NAAF, for å øke antallet som får dette tilbudet. Målet, ifølge Østrem, er at man får en gjennomgang av flere viktige momenter på årskontrollen. Noen av disse er: 

  • Sjekk om diagnosen er riktig
  • Opplæring av pasienten i sykdommen
  • Gjennomgang av bruken av medisiner, spesielt inhalasjonsteknikk
  • Kartlegging av symptomer og mulige forverrelser
  • Undersøkelse inkludert pusteprøve (spirometri)
  • Råd om røykeslutt til de som røyker
  • Behandlingsplan og avtale om videre kontroller
     

Ifølge Østrem er det vist at en slik kontroll på fastlegekontoret er fullt gjennomførbart og dette blir godt mottatt av pasientene. Håpet er at flere pasienter skal etterspørre slike kontroller. 

Erfaringer fra oppfølging av andre kroniske sykdommer, som diabetes, viser at det er fullt mulig å systematisere oppfølgingen bedre. Bedre kvalitet må vi jobbe med hele tiden, sier Østrem.

Podkast om kols: I denne episoden forteller lungespesialist Olav Kåre Refvem om kols. Mange vet ikke at de har kols. Hva er det? Hvordan behandle og hvordan leve best med sykdommen.

Pust deg bedre-app for lungesyke

Appen hjelper lungesyke å utføre øvelser som løsner, flytter og fjerner slim. Målet er at du skal bli mer selvstendig og få bedre livskvalitet.
Les mer på pustdegbedre.no