Hopp direkte til innhold

Avviser kritikk mot helseforsikring

På NRK radio i dag ble If og Vertikal Helse anklaget for å utnytte offentlige midler fordi noen av pasientene behandles i det offentlige helsevesenet.

If inngikk i fjor et partnerskap med Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Vertikal Helse, og dannet If Vertikal Helse. I høst gjennomførte IF Vertikal Helse en innkjøpsprosess på medisinske tjenester, med 50 tilbydere.

Aleris nådde ikke opp

Den private helseaktøren Aleris var en av tilbyderne som leverte tilbud, men nådde ikke opp i konkurransen med de andre tilbyderne. Nå retter de isteden kritikk mot If Vertikal Helse for å blant annet å utnytte det offentlige helsevesenet, fordi enkelte pasienter blir veiledet til offentlig behandling, der dette er til beste for pasienten. Dette omfatter under 5 prosent av pasientene og inngår som en viktig del av helserådgivningen som IF Vertikal Helse tilbyr. Dette er i de tilfeller pasienten er omfattet av en slik rettighet, og det ville vært uetisk å ikke veilede pasienter til den beste behandling for sin diagnose.

Aleris har også rettet kritikk mot If Vertikal Helse for det de mener har vært en urettferdig anbudsrunde, og for å opptre uetisk overfor leverandører og pasienter. Dette avvises også på det sterkeste. Innkjøpsprosessen har skjedd på en åpen og tydelig måte, der alle kriteriene var klare for de som var med som mulige tilbydere, basert på blant annet medisinsk kvalitet, pris og kundetilfredshet. Aleris, som eneste tilbyder av femti helseaktører, valgte å trekke seg før fristens utløp, etter først å ha levert tilbud. If Vertikal Helse har nå inngått avtale med nærmere 30 kvalifiserte helseaktører.