Hopp direkte til innhold

Behandling mot brystkreft økte risiko for hjertesykdom

Kvinner behandlet med høy daglig stråledose mellom 1975 og 1991 ved Radiumhospitalet har større risiko for å dø av hjertesykdom.

Det viser en norsk oppfølgingsstudie. Studien innebefatter en gruppe kvinner som ble behandlet med en type strålebehandling hvor de fikk høyere daglige stråledoser enn det som er vanlig i dag, såkalt hypofraksjonert behandling.

– Vi sammenlignet denne gruppen med en gruppe brystkreftpasienter som fikk en annen type strålebehandling i samme tidsperiode, og med friske kontrollpersoner. Vi fant at gruppen som fikk den hypofraksjonerte behandlingen hadde økt risiko for å dø av iskemisk hjertesykdom sammenliknet med både med kontroller og gruppen som fikk en annen type strålebehandling forteller lege og stipendiat Kristin Holm Tjessem ved Onkologisk avdeling ved Radiumhospitalet.

Les om symptomer ved iskemisk hjertesykdom: angina og hjerteinfarkt

Strålebehandlingen økte risikoen

Strålebehandling er en viktig del av moderne kreftbehandling. Behandlingen slår i hjel levende celler, og formålet er å tilføre høy stråledose til det syke vev, mens sundt normalvev skånes mest mulig.

Større stråledose gav høyere risiko for hjertesykdom.

Strålebehandlingen deles opp i en serie av strålefraksjoner. Etter endt behandling skal man oppnå en totaldose av stråling (Gy), og ved å dele opp den totale stråledosen i små daglige doser (mindre fraksjoner) får normalt vev tid til reparasjon mellom hver behandling.

– Det er kjent fra tidligere at bestråling for brystkreft kan gi høyere risiko for død av hjertesykdom, men i gruppen som fikk denne behandlingen med høyere daglige dose, har man ikke undersøkt dette tidligere, sier Tjessem.

De 1107 pasientene i studien fikk henholdsvis stråledoser på 4,3 Gray (Gy) to dager i uken, og 2,5 Gy fem ganger i uken. Risikoen for død av hjertesykdom var nesten tre ganger så høy hos pasientene som fikk stråling med høy dose per behandling, såkalt hypofraksjonert behandling.

Tjessem påpeker at fraksjoneringen alene er nok ikke "skyld" i denne økningen av iskemisk hjertesykdom, og må sees i sammenheng med totaldosen, type bestråling og feltoppsett.

Les mer om funnene i studien

Endret praksis

– Dette er det helt andre retningslinjer på i dag, og presisjonsnivået er et helt annet i vårt materiale sammenliknet med dagens behandling understreker Tjessem. – Våre data har således ingen direkte overførbarhet på dagens strålebehandling ved brystkreft.
I dag vil man spre strålebehandlingen over mange strålefraksjoner, hvor 2,0 Gy i 5 ukentlige doser over 5 uker er standard.

Les mer om strålebehandling

Snakk med fastlegen din om risikoen for hjertesykdom dersom du fikk strålebehandling mot brystkreft på Radiumhospitalet mellom 1975 og 1991. Hvis du er usikker på hva slags behandling du fikk, kan du kontakte sykehuset eller spørre fastlegen.