Hopp direkte til innhold

Bør vurdere bruk av NSAID-tabletter

Er du hjertesyk, eller i risikosonen, bør du snakke med legen før du begynner å ta høye doser med medisiner som Voltarol eller Naproxen over lang tid.

Funn gjort av forskere ved University of Oxford, publisert av det britiske medisinske tidsskriftet The Lancet, viser at høyt forbruk av flere vanlige, smertestillende tabletter øker faren for infarkt og slag. 

Det dreier seg om såkalte NSAID-tabletter, med virkestoffer som ibuprofen, naproxen og diklofenak. Enkelte av medikamentene, som Ibux, er å få kjøpt reseptfritt. 

Medikamentene har anti-inflammatorisk, smertestillende og febernedsettende effekt. 

NSAID-tabletter brukes ved:

 • idrettsskader
 • menstruasjonssmerter
 • feber
 • migrene
 • kronisk leddgikt
 • artrose
 • beinhinnebetennelse
 • muskel- og senebetennelser

Mer forsiktige med NSAID-tabletter

Dette er en grundig og veldig omfattende forskning som underbygger tidligere undersøkelser av NSAID-tabletter, sier Steinar Madsen, medinsk fagdirektør i Legemiddelverket til VG

Han fortsetter: 

Vår mening er at det er en for høy bruk av disse tablettene. Jeg mener leger skriver ut for mye av dem og bør bli mer forsiktige.

Finne andre alternativer

Olav Kåre Refvem, medisinskfaglig rådgiver i LHL, er enig med Madsen i at langvarig bruk av NSAID-tabletter bør unngås eller gjøres i samråd med lege. 

– Man bør også vurdere andre medikamenter, som paracetamol, sier Refvem.

Han er dessuten opptatt av at faren er størst for dem som er disponert for hjerte- og karsykdom. 

– De bør snakke med legen før de begynner med høydosering av NSAID-tabletter over lengre tid, avslutter Refvem. 

Ett års høyt forbruk

Ca  800 000 nordmenn får NSAID- tabletter på resept, i følge Reseptregisteret.

Funnene til forskerne i Storbritannia viser, i følge VG, at 3 av 1000 pasienter som har moderat risiko for hjertesykdom, vil få hjerteinfarkt etter ett års høyt forbruk av diklofenak eller ibuprofen. Ett av disse infarktene vil være dødelig. 

Risikoen er høyest hos de med en tidligere hjertesykdomshistorie, med høyt blodtrykk eller høyt kolesterol, melder VG

NSAID-tabletter selges i Norge bl.a. under navn som: 

 • Ibux
 • Voltaren
 • Voltarol
 • Naproxen
 • Brufen
 • Burana
 • Ibumetin
 • Ibuprofen
 • Ibuprox

Snakk med fastlegen din om bruk av NSAID-tabletter dersom du er usikker på bruken.

Les alltid pakningsvedlegget før du starter med nye medisiner.

Dersom du er redd for å ha tatt for mange tabletter, kan du kontakte Giftinformasjonen, en døgnåpen telefontjeneste for besvarelse av spørsmål om akutte forgiftninger: Tlf. 22 59 13 00.