Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Brosjyre om legemiddelbruk

Feil legemiddelbruk er et stort helseproblem, og effekten og bivirkninger av forskjellige medisiner varierer fra pasient til pasient. Det er derfor svært viktig at du forstår hvordan legemidlet skal tas, og er bevisst på egen medisinbruk.

– Sikker medisinbruk er nødvendig for god folkehelse. Derfor er det viktig med økt oppmerksomhet om riktig bruk av medisiner. Med denne brosjyren, som er sendt til alle våre medlemmer, håper vi å bidra slik at hver og en blir mer bevisst på eget medisinbruk, sier Are Helseth, medisinsk sjef i LHL.

Feil bruk av legemidler fører til dødsfall og reduserer livskvaliteten til mange mennesker. Det er et paradoks at det som skal hjelpe oss å bli friske eller minske plager ved sykdom i stedet kan føre til dødsfall, nye sykdom og plagsomme bivirkninger.

– Bivirkninger er til en viss grad uunngåelig, men i en del tilfeller kan det hjelpe for eksempel å bytte til et annet preparat. Det er også viktig å se på om pasienten tar flere medisiner parallelt og om det er kombinasjoner som gir unødvendige bivirkninger.

– Det viktigste rådet er å ha en god dialog med legen din om medisiner. Hvorfor tar du de ulike medisinene, hvordan tar du dem riktig, fortell om virkninger og bivirkninger osv. Pasienter som bruker mange medikamenter bør gjennomgå lista årlig med sin lege. I mange tilfeller vil det være mulig å ta bort noen preparater, og det vil også øke oppmerksomheten på om det er uheldige kombinasjoner av medisiner, sier Helseth.