Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Dobling av atrieflimmer innen 2040?

Atrieflimmer er den største risikoen for hjerneslag, og en økning i antallet med atrieflimmer vil dermed også øke antallet som får hjerneslag.

Overlege og leder av avdeling for medisinsk forskning ved Bærum sykehus, Arnljot Tveit, presenterte nye tall under den fjerde nasjonale hjerneslagkongressen i Oslo torsdag 14. februar, melder Dagens Medisin.

– Minst 85 000 nordmenn kommer til å ha atrieflimmer i 2013. Gjennomfører vi en utvidet screening, kan vi avdekke minst 35 000 til. Dette vil doble seg frem til 2040, advarte Tveit.

Overvekt og inaktivitet

Tveit forklarer at økningen blant annet henger sammen med at befolkningen blir eldre, at man ser mer etter atrieflimmer og dermed finner flere med lidelsen. Også andre forhold som økt overvekt og inaktivitet i befolkingen, og det faktum at pasienter med disponerende tilstander, som for eksempel hjertesvikt, lever lengre har betydning .

Til Dagens medisin bekrefter professor David Russell en utvikling med stadig mer atrieflimmer i befolkningen:

Tallene øker betraktelig. I dag får årlig 3000 atrieflimmer, men i 2040 kan vi få fra 6000 til 10 000 nye tilfeller årlig.

Tilbudet i Norge er for dårlig

Frode Jahren, generalsekretær i LHL, mener det er viktig med oppmerksomhet på sammenhengen mellom atrieflimmer og hjerneslag.  

– Personer med arterieflimmer har en femdoblet risiko for hjerneslag sammenlignet med den generelle befolkningen. Atrieflimmerrelaterte hjerneslag er også alvorligere og forårsaker større uførhet og gir alvorligere utfall enn slag hos pasienter uten hjerteflimmer. Sammenhengen mellom hjerteflimmer og hjerneslag viser hvor viktig det er at hjerteflimmer oppdages tidlig og behandles godt. Her er tilbudet i Norge for dårlig, avslutter Jahren.

Her kan du lese om symptomene på hjerneslag.

Kilde

Dagens medisin