Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Endelig kan lokale aktiviteter i LHL starte opp igjen for fullt!

Dette er gode nyheter for alle de som har gledet seg til å kunne treffes på LHLs trimgrupper, turer og møter.

Myndighetene har varslet at omkring midten av september vil alle over 18 år som ønsker det, ha fått to vaksiner mot Covid-19. Det betyr at lokallagene nå kan gå i gang med planlegging og oppstart av sine aktiviteter.

Selv om samfunnet nå åpner opp igjen, må vi regne med å leve med en viss grad av koronasmitte i tiden framover. Det kan oppstå smittesituasjoner der det er nødvendig å innføre lokale restriksjoner. Det er derfor viktig at lagene til enhver tid følger med på lokale myndigheters koronainformasjon.

Vi har mottatt henvendelser fra lokallag som stiller spørsmål ved om personer som ikke er vaksinert, skal kunne delta på arrangementer i regi av lokallaget. LHLs anbefaling og oppfordring er at alle som får tilbud om vaksine, takker ja til tilbudet.

Fordi LHL organiserer mennesker i risikogrupper, skal alle som deltar på arrangementer i regi av LHL være vaksinert. Dette av hensyn til alles trygghet.

Personer som går på immundempende medisiner og er usikre på om de har hatt full effekt av 2 vaksinedoser anbefales å kontakte lege før deltakelse på LHLs arrangementer.

Vi anbefaler lag som skal invitere til aktiviteter å bruke følgende tekst i invitasjonen:

LHLs arrangementer og aktiviteter er forbeholdt personer som har mottatt 2 vaksinedoser. Dette av hensyn til alles trygghet.

Husk at godt innarbeidede rutiner for å unngå smitte fortsatt gjelder når vi vender tilbake til en mer vanlig hverdag:

  • vasker hendene jevnlig og grundig
  • holder god avstand til andre, minimum 1 meter
  • bruker papirlommetørkle eller albuen ved hosting og nysing
  • holder deg hjemme dersom du er syk eller har symptomer på sykdom

Lykke til med oppstart av gamle og nye aktiviteter!

Trenger dere mer studiemateriell?

Her finner du, blant annet, trimprogrammene:

  • Fysisk aktivitet nivå 1
  • Fysisk aktivitet vanntrim
  • Fysisk aktivitet nivå 3
  • Styrke, Balanse og Avspenning

Her kan du bestille trimprogrammene

Mari Larsen

Mari Larsen

Assisterende generalsekretær
97 73 03 02

Kan bistå med spørsmål om interessepolitikk, vedtekter, drift av fylkesutvalg og lokallag.