Hopp direkte til innhold
Kvinne med smerter i hjertet
Foto: Shutterstock

Er du hjertesyk og snakker Arabisk? Russisk? Dari? Polsk? Urdu? Somali? Engelsk? Eller Tyrkisk?

Vi trenger brukermedvirkere for hjelp til å kvalitetssikre helseinformasjon til hjertesyke.

Snakker du språket og har god kjennskap til kulturen i landene som språket opprinnelig kommer fra?

Kan du bidra i et prosjekt der vi ved hjelp av et profesjonelt byrå oversetter helseinformasjon til hjertesyke? I så fall ønsker å komme i kontakt med deg.

Oppgaven din blir å være en av to brukermedvirkere for dette språket. Vi ønsker dine erfaringer for å finne ut hvordan informasjonen best formidles og når fram til dem som trenger det.

Slik vil vi jobbe sammen:

  1. Du får tilsendt materiell på norsk
  2. Vi møtes digitalt en gang der du gir tilbakemelding på brosjyrens innhold, bilder, illustrasjoner og hvordan informasjonen best kan deles med hjertesyke og deres pårørende.

Etter denne jobben sendes tekstene til et tolkebyrå.

  1. Etter oversettingen møtes vi igjen for tilbakemelding på sammensetningen av informasjonsmateriellet før det endelige resultatet kan nå ut til de hjertepasientene som trenger det.

Du vil få et gavekort som takk for hjelpen😊

Har du lyst til å delta? Ta kontakt med Mona Seljeveoll Tjordal:

Mona Seljevoll Tjordal

Mona Seljevoll Tjordal

Helsefaglig rådgiver. Kardiologisk sykepleier.