Hopp direkte til innhold

LHL i EU-prosjekt om folkehelse

LHL deltar i Erasmus-prosjektet Liv og helse, som er et nystartet prosjekt som skal fokusere på helsefremming og livsstilsveiledning rettet mot voksne. Prosjektet skal være et lavterskeltilbud for å øke vanlige folks bevissthet om egen helse.

Bevissthet om egen helse

Målsettingen er å øke bevisstheten om ikke-smittsomme sykdommer sine risikofaktorer relatert til livsstil, øke kunnskap om helse og hjelpe mennesker til å iverksette tiltak for å forbedre sin helse, samt få lokalsamfunn til å skape miljø som fremmer helse.

Lavterskelhelse

Det blir fokus på lavterskel i forhold til helsefremming og bedret livskvalitet. Prosjektet skal gjennomføre en GAP analyse med 50 respondenter fra kommuner i hvert av samarbeidslandene. LHL har ansvar for utarbeiding av Gapanalysen.

Livsstilsveiledere

I Norge vil trolig tre kommuner bli involvert, i tillegg til at åtte til ti livsstilsveiledere skal utdannes i samarbeidende land og gratis helsesjekker skal gjennomføres for om lag 150 personer i hvert land.

Fra venstre Mette R. Donåsen og Anne Edvardsen from LHL, Guðmundur Löve, Hrönn Grímsdóttir from Austurbrú Giovanni Barbieri from CESIE,og Stefanía G. Kristinsdóttir from Eyrún Huld Árnadóttir SÍBS.

Fra venstre Mette R. Donåsen og Anne Edvardsen from LHL, Guðmundur Löve, Hrönn Grímsdóttir from Austurbrú Giovanni Barbieri from CESIE,og Stefanía G. Kristinsdóttir from Eyrún Huld Árnadóttir SÍBS.

Om prosjektet

Prosjektet startet opp  24.09.18 med felles prosjektmøte på Island. Prosjektperioden varer ut august 2020. Fra LHL deltar Anne Edvardsen og Mette R. Dønåsen, og skjer i samarbeid med Islandske SIBs organisasjonen (tilsvarende LHL), islandske Austurbru, CESIE Italia. Islandske Stefania g. Kristinsdottir er prosjektleder.