Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Feiring utførte flest bypass-operasjoner i 2013

Ifølge Norsk hjertekirurgiregisters årsrapport for 2013 ble det utført 529 koronar bypass-operasjoner ved LHL-klinikkene Feiring. Til sammenligning ble 460 operasjoner utført på Oslo Universitetssykehus - OUS.

Ifølge rapporten har antallet hjertekirurgiske prosedyrer ved Feiring økt de siste tre årene med en foreløpig topp i 2013 på 765 operasjoner.

Rapporten viser også at Feiring utførte nest flest (116) aortaklaffeoperasjoner (TAVI ikke inkludert). OUS utførte tre ganger så mange i samme periode. Feiring utførte dessuten 75 kombinerte bypass- og aortaklaffeoperasjoner, mens OUS utførte 128.

Feiring er blant de hjertekirurgiske enhetene som ligger lavest når det gjelder blødninger, infeksjoner og dødsfall etter ingrepene.

Den totale hjertekirurgiske aktiviteten i landet er uendret de siste to årene. Behandling av hjerteklaffefeil, særlig aortaklaffefeil, øker på grunn av økt bruk av mini-invasive behandlingsmetoder. Samtidig er det en fortsatt nedgang i koronar bypasskirurgi på landsbasis. Likevel er koronar bypass fortsatt den største enkeltgruppen av operasjoner ved norske hjertekirurgiske avdelinger.

Det ble utført 4351 hjerteoperasjoner i Norge i 2013, en liten økning fra 2012 (+73).

Samtidig utføres det seks ganger flere kateterintervensjoner (PCI) enn koronar bypass ved norske sykehus. det samlede antall koronarbehandlinger har fra 2004 til 2013 variert mellom 12 500 og 15 000 pasienter.)

De andre hjertekirurgiske enhetene som er med i rapporten er Haukeland universitetssykehus, St. Olavs hospital og Universitetssykehuset i Nord-Norge. Oslo Universitetssykehus består av de thoraxkirurgiske avdelingene ved Ullevål sykehus og Rikshospitalet.

Last ned hele rapporten her.