Hopp direkte til innhold

Først og fremst i Norge på avansert spirometri

Christine Gudim Karlsen ved LHL-sykehuset Gardermoen var for noen år siden den første i Norge som ble godkjent i ESDL (Europeisk spirometrisertifisering). Nå har hun, sammen med Haukeland Universitetssykehus og Liv Karin Vesteng fra Respirasjons- og arbeidsfysiologisk avdeling, arrangert det første sertifiseringskurs i Norge innen spirometri (ESDL - European Spirometry Driving Licence).

Målet med utdanningen er å lære å utføre spirometri av høy kvalitet og sørge for at egen avdeling følger internasjonale retningslinjer, både når det gjelder utførelse og tolkning, samt alt som har med renhold, kalibreringer og kontroll av utstyr.

Christine Gudim Karlsen, Silje Juvkam Goplen og Liv Karin Vesteng
På bildet (fra venstre): Christine Gudim Karlsen, Silje Juvkam Goplen og Liv Karin Vesteng

Dette første sertifiseringskurset ble gjennomført i samarbeid med lungeavdelingen på Haukeland Universitetssykehus. Fra LHL-sykehuset Gardermoen deltok bioingeniør Silje Juvkam Goplen – vi gratulerer henne med sertifisering!

ESDL er en utdanning som går over et knapt år med to samlinger, nettbasert undervisning og avsluttende praktisk og teoretisk eksamen. Deltagerne må også få godkjent en spirometri workbook der blant annet avdelingens prosedyrer fremkommer. Deltagerne må i tillegg levere inn et gitt antall utførte spirometrier med beskrivelser og tolkninger for å vise at de kan utføre spirometri i henhold til internasjonale retningslinjer.