Hopp direkte til innhold

FOU er viktig for LHL

Med over 45 pågående FOU-prosjekter skal LHL spille en synlig og viktig rolle innen forskning også fremover.

Torsdag 29. november var det FOU-dag på LHL-sykehuset Gardermoen. LHLs forsknings- og utviklingsarbeid spenner bredt, men kjernen i arbeidet er likevel det samme.

Vi skal stå for kunnskap, solidaritet og handlekraft også i forskningen. FOU-arbeidet skal bygge opp under våre verdier og vår vedtatte strategiske retning, samtidig som LHL skal være en synlig partner og bidra til å spre interesse og faglig nysgjerrighet, innledet sykehusdirektør Siri Skumlien.

Egen FOU-avdeling

LHL har en egen FOU-avdeling. Den samler FOU-arbeidet på tvers av klinikker og lokasjoner. Målet fremover er å skape enda større samhandling, enklere koordinering og tydeligere struktur.

LHL er en stor familie med et utvidet fagfelt. Det gir oss nye muligheter for samarbeid internt. I løpet av 2019 har vi som mål å lage en helhetlig og langsiktig forskningsstrategi, fastslo Skumlien.

Med et mål om tre nye PhD-søknader i løpet av 2019 er listen lagt. LHL ønsker en bred kontaktflate utad og derigjennom bidra til å drive kunnskapsbasert behandling og rehabilitering basert på resultater fra forskningen.  

FOU-dag_2018_web.jpg

FOU-dag på LHL-sykehuset Gardermoen. Her fra foredrag om prosjektet Hjerteløftet, ved Hilde Bergum.