Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Fra sykehus til skole

Når sykehusdriften ved Feiringklinikken om kort tid flytter til det nye sykehuset på Gardermoen er det allerede på plass planer for den videre bruk av drøye halvparten av lokalene.

Feiring videregående skole

Nyetablerte Feiring videregående skole flytter inn med planlagt oppstart av skoledriften senest høsten 2020. Dette blir en videregående skole for såkalt "dropouts-ungdom" – ungdom som av ulike årsaker ikke har gjennomført videregående opplæring. Feiring vgs blir, slik som Krokeide vgs, en landsdekkende videregående skole som drives etter Friskoleloven. Begge skolene er eid av Stiftelsen Krokeide som ble opprettet av LHL i 2014.

Forutsetter tilskudd

Feiring vgs AS har fått godkjennelse for sine planer fra Utdanningsdirektoratet, men en oppstart på Feiring forutsettes av at stortinget innvilger tilskudd over statsbudsjettet til driften av det sosialmedisinske tilbudet og internatdriften ved skolen – et såkalt "internattilskudd".

Trond Solvang, som er styreleder i Stiftelsen Krokeide, arbeider nå intenst for å få på plass de siste, avgjørende brikkene for å muliggjøre oppstart. Forrige uke ble ansatte ved Feiringklinikken orientert om planene på et allmøte. Det samme ble lokalbefolkningen i Feiring under et møte hvor også ordfører og flere fra kommunestyret i Eidsvoll var tilstede.

Tilrettelagt videregående utdanning

Bakgrunnen for at man nå utvider tilbudet ved Krokeide vgs ved å etablere Feiring vgs, er primært for at flere unge mennesker med læremessige- og psykiske utfordringer skal få mulighet til å ta en videregående utdanning med særskilt tilrettelegging. Noe det er et stort behov for. Dessuten finnes det i dag ikke et slikt tilbud på Østlandet.

Krokeide vgs kan vise til gode resultater men har ikke kapasitet til ta imot alle som nå søker om elevplass. Gjennom "Krokeide-modellen" som kombinerer en godt tilrettelagt pedagogikk med sosial-medisinsk oppfølging og botilbud, erfarer de fleste elevene ved Krokeide vgs mestring i liv og fagutdannelse. Snittalderen på elevene er for tiden 26 år og mange av elevene kommer til skolen fra en ganske så krevende situasjon, ofte finansiert gjennom NAV. Krokeide vgs kan vise til relativt lite frafall, og etter endt skolegang finner størstedelen av elevene seg til rette i arbeidslivet.