Hopp direkte til innhold

Fremtidens helseutfordringer må på dagsorden

Under Arendalsuka var helsepolitikere, helseledere, helseforskere og helseorganisasjoner samlet for å diskutere utviklingen i helsevesenet. Generalsekretær i LHL, Frode Jahren, hadde et svært tydelig budskap da Apotekforeningen arrangerte en oppsummerende debatt – det er et skrikende behov for en ærlig debatt om fremtidens helseutfordringer.

En tafatt helsepolitikk vil øke forskjellene og forsterke det todelte helsevesenet, sa Frode Jahren på debatt på Arendalsuka.

– Vi i LHL ser ingen politisk vilje til å gjøre det som må til for å løse utfordringene vi står ovenfor. Når ingen tør å adressere det alle egentlig vet, nemlig at offentlige midler til helse ikke kommer til å strekke til, så kommer det heller ikke til å bli løst. Jeg frykter at folk skal slutte å stole på at det offentlige klarer å løse fremtidens helseutfordringer. Jeg hørte ikke at de ideelle, frivillige organisasjonene som er store bidragsytere til norsk helsevesen ble nevnt med ett eneste ord, sa Jahren.

I debatten understreket LHL-sjefen at en av de store spørsmålene fremover er hvordan Norge skal klare å utdanne nok helsepersonell. Behovet for å tenke sammen, agere i takt og en økt offentlig vilje til å spille på lag med alle ideelle organisasjoners kompetanse og kapasitet fremstår som avgjørende for å motvirke todelingen av norsk helsevesen.

– Det er nok sykdom til alle. Vi må samarbeide og utnytte restkapasitet og kompetanse i alle ledd av helsetjenesten, fastslo Jahren.

LHL sin visjon er «Et bedre liv», og som ideell og ikke kommersiell pasientorganisasjon, har vi lange tradisjoner med å tilby helsetjenester som samfunnet har behov for. For LHL er pasientene det viktigste. I debatten ble møtet med pasientene trukket frem som en av nøklene til gode helsetjenester også i fremtiden.

– Alle har rett på like god behandling, og gode pasientopplevelser må være kjernen i prioriteringene. I dag er det for mye båstenkning. Det gjør helsearbeidet vanskeligere og kan virke negativt for den enkelte pasient. Dette er et organisatorisk problem – et politisk problem. En tafatt helsepolitikk vil i tillegg øke forskjellene og forsterke det todelte helsevesenet, oppsummerte Jahren.