Hopp direkte til innhold

Fremtidens helseutfordringer må på dagsorden

Bilde fra debatt på Arendalsuka.
En tafatt helsepolitikk vil øke forskjellene og forsterke det todelte helsevesenet, sa Frode Jahren på debatt på Arendalsuka.

Under Arendalsuka var helsepolitikere, helseledere, helseforskere og helseorganisasjoner samlet for å diskutere utviklingen i helsevesenet. Generalsekretær i LHL, Frode Jahren, hadde et svært tydelig budskap da Apotekforeningen arrangerte en oppsummerende debatt – det er et skrikende behov for en ærlig debatt om fremtidens helseutfordringer.

– Vi i LHL ser ingen politisk vilje til å gjøre det som må til for å løse utfordringene vi står ovenfor. Når ingen tør å adressere det alle egentlig vet, nemlig at offentlige midler til helse ikke kommer til å strekke til, så kommer det heller ikke til å bli løst. Jeg frykter at folk skal slutte å stole på at det offentlige klarer å løse fremtidens helseutfordringer. Jeg hørte ikke at de ideelle, frivillige organisasjonene som er store bidragsytere til norsk helsevesen ble nevnt med ett eneste ord, sa Jahren.

I debatten understreket LHL-sjefen at en av de store spørsmålene fremover er hvordan Norge skal klare å utdanne nok helsepersonell. Behovet for å tenke sammen, agere i takt og en økt offentlig vilje til å spille på lag med alle ideelle organisasjoners kompetanse og kapasitet fremstår som avgjørende for å motvirke todelingen av norsk helsevesen.

– Det er nok sykdom til alle. Vi må samarbeide og utnytte restkapasitet og kompetanse i alle ledd av helsetjenesten, fastslo Jahren.

LHL sin visjon er «Et bedre liv», og som ideell og ikke kommersiell pasientorganisasjon, har vi lange tradisjoner med å tilby helsetjenester som samfunnet har behov for. For LHL er pasientene det viktigste. I debatten ble møtet med pasientene trukket frem som en av nøklene til gode helsetjenester også i fremtiden.

– Alle har rett på like god behandling, og gode pasientopplevelser må være kjernen i prioriteringene. I dag er det for mye båstenkning. Det gjør helsearbeidet vanskeligere og kan virke negativt for den enkelte pasient. Dette er et organisatorisk problem – et politisk problem. En tafatt helsepolitikk vil i tillegg øke forskjellene og forsterke det todelte helsevesenet, oppsummerte Jahren.