Hopp direkte til innhold

Går sammen for å hjelpe hjerte- og karpasienter

Hjertepasienter som ikke følger legemiddelbehandlingen kan være i livsfare. Nå arrangerer LHL i samarbeid med Apotekforeningen informasjonsmøter over hele landet for å informere om riktig medisinbruk.

Medisinstart er en gratis veiledningssamtale for alle pasienter som starter opp med nye hjerte- og karlegemidler.

- LHL støtter Medisinstart i apotek slik at hjertepasienter får en god start med sine hjertemedisiner. I tillegg vet vi at disse pasientene også har behov for å møte andre i samme situasjon eller delta i sosiale aktiviteter lokallagene tilbyr. Derfor har vi valgt alle hjertens dag, Valentinsdagen 14. februar som en god anledning til å oppfordre våre 250 lokallag til å arrangere et åpent lokallagsmøte hvor apotekene inviteres til å informere om dette temaet, sier Georg A. Huus, markedssjef i LHL.

samarbeid_LHL_apotek.jpg

Mange av medlemmene i LHL har gått på medisinene sine i mange år, men de har også behov for kunnskap om riktig bruk og kanskje også motivasjon til å fortsette behandlingen.

Mye av informasjonen pasienten får når de starter på ny medisin glemmes fort. Derfor har mange behov for påminnelser og oppklare eventuelle misforståelser. Gjennom å samarbeide med LHL kan vi spre informasjon om Medisinstart til en aktuell pasientgruppe.

Samtidig kan apotekene hjelpe til med å informere om aktivitetstilbudene til LHLs lokallag, sier farmasøyt Hilde Ariansen i Apotekforeningen.

Suksess i Østfold

I høst har lokale LHL-lag i Østfold invitert sitt nærapotek til å snakke om Medisinstart. To møter er foreløpig avholdt, med mye nyttig informasjon og godt fremmøte.

Jo mer informasjon om riktig og god medisinbruk, jo bedre er det, mener Håkon Stubberud, fylkesleder i LHL og lokallagsleder i LHL Rakkestad.

Medisinstartsamtalene gjennomføres vanligvis i apoteket og tar ca. 15 minutter. Farmasøytene bruker en samtaleguide, men pasientene står alltid helt fritt til å ta opp spørsmål selv, for eksempel bekymringer om bivirkninger eller praktiske problemer.

Podkast om medisinstart: Om tilbudet Medisinstart. Hva det er og hvem som kan få dette på apotekene. Erfaringer fra en hjertepasient.