Hopp direkte til innhold

Gjerdrum kommune flytter sykehjemsbeboere til LHL-sykehuset Gardermoen

Det er nå avklart at Gjerdrum kommune flytter 24 beboere inn i LHL-sykehuset Gardemoen fra 2. februar.

Gjerdrum bo- og behandlingssenter ligger tett inntil rasområdet på Ask i Gjerdrum kommune, og det ble tidlig klart at alle beboerne måtte evakueres. Beboerne ble midlertidig lokalisert på flere ulike lokasjoner.

Gjerdrum kommune vil benytte ledig plass og rom i sengeposten i 3. etasje i LHL-sykehuset til sine sykehjemsbeboere, og avtalen inkluderer også tjenester knyttet til kjøkken, bespisning og renhold. Omsorgsavdelingen vil bemannes og driftes av Gjerdrum kommunes eget personell.

 - Glad for å kunne hjelpe

LHL-sykehuset Gardermoen tilpasser lokalene til formålet.

Vi er glad for å kunne hjelpe Gjerdrum kommune i den situasjonen nå de er i, sier Bente Doknes, leder for kliniske tjenester ved LHL-sykehuset Gardermoen.

Det topp moderne sykehuset sentralt plassert på Gardermoen stod ferdig våren 2018 og tilbyr en rekke høyspesialiserte rehabiliteringstilbud for hjerte- og lungepasienter. Sykehuset vil også fortsatt ha hjerte-/ lunge og søvnpoliklinikk i LHLs regi. LHL-sykehuset Gardermoen eies og driftes av pasientorganisasjonen LHL, som har 30 års erfaring innen sykehusdrift og rehabilitering.

Fra mandag 18. januar startet Ahus opp med invasiv hjertebehandling, bildediagnostikk og planlagt kirurgisk virksomhet på Ahus Gardermoen, i lokalene til LHL-sykehuset Gardermoen.

Les også: Ahus starter opp i lokalene til LHL-sykehuset Gardermoen

Avhjelper en krevende situasjon

Det er fint at vi har mulighet til å avhjelpe Gjerdrum kommune med eldreomsorg i våre topp moderne fasiliteter på LHL-sykehuset Gardermoen i den krevende situasjonen som kommunen og innbyggerne har havnet i etter kvikkleireskredet på tampen av fjoråret, sier generalsekretær Frode Jahren i LHL.

- Det er også gledelig at Ahus nå er i gang med sin virksomhet i lokalene til LHL-sykehuset Gardermoen, slik at flest mulig pasienter kan få tilgang til raskere behandling, sier generalsekretær Frode Jahren i LHL.

LHL viderefører avtalen med Helse Sør-Øst RHF om spesialisert rehabilitering innen hjerte og lunge på LHL-sykehuset Gardermoen, samt rehabilitering av pasienter rammet av covid-19, i tillegg til å drifte videre en hjerte- og lungepoliklinikk, søvntilbud, livsstilkurs og fysioterapitjenester fra Nimi (Norsk idrettsmedisinsk institutt) på LHL-sykehuset Gardermoen.