Hopp direkte til innhold

Nytt rehabiliteringstilbud for hjertepasienter i Drammen

Hjertepasienter i Drammen og omegn har nå et helt nytt rehabiliteringstilbud: «Hjertefrisk i friluft».

Rehabiliteringen foregår ute i den bynære marka i Drammen- rett bak sykehuset. Deltakerne tilbys deltakelse to ganger i uken i tre måneder, og består av evidensbasert trening for hjertepasienter hvor kondisjon- og styrketrening er sentrale elementer.

Opplegget baserer seg på elementer i naturen, og det er lek- og lystbetont. De tre fagpersonene engasjert i prosjektet har alle lang og relevant erfaring fra fagfeltet. I tillegg har prosjektet men en brukerrepresentant fra LHL, Nina Tronerud, som deltar på treningene.

På bildet, fra venstre:  Ellen Aure Skogedal, Kjell Jenssen, Ragnar Berg, Jan Torgersen, Margrethe Sellæg, Egalanathan Seevaratnam

På bildet, fra venstre: Ellen Aure Skogedal, Kjell Jenssen, Ragnar Berg, Jan Torgersen, Margrethe Sellæg, Egalanathan Seevaratnam

Fordelen med denne rehabiliteringen er at deltakerne kan bo hjemme- og også komme tilbake i jobb i løpet av rehabiliteringsperioden. Opplegget er gruppebasert, men med individuelle tilpasninger ut fra både forutsetninger og dagsform. En gang i uken er det felles lunsj med undervisning, hvor temaer som kosthold, fysisk aktivitet, motivasjon, sykdomsmestring, friluftsliv og lignende blir belyst. Prosjektet har allerede gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og stadig flere får øynene opp for at tilbudet finnes.

Rehabiliteringen er foreløpig et prosjekt i regi av LHL Buskerud, støttet av Stiftelsen DAM. Men det er allerede etablert et tett og godt samarbeid med blant annet Hjertemedisinsk avdeling på Sykehuset i Drammen, Turistforeningen i Drammen og Omegn og Frisklivssentralen i Drammen.

Kommunene skal i årene framover ta over stadig mer av rehabiliteringen fra spesialisthelsetjenesten. I dette prosjektet tilfører vi spisskompetanse fra spesialisthelsetjenesten, og tilpasser det primærhelsetjenesten - der folk bor. I tillegg gjør vi det i den kanskje beste og mest helsebringende treningsarenaen som finnes: naturen. Vi håper «Drammensmodellen» er kommet for å bli!

Støttet av Stiftelsen Dam

Støttet av Stiftelsen DAM