Hopp direkte til innhold
Foto: Anders Bergersen

Hvordan bli kvitt slim i luftveiene?

Har du kols er det sannsynlig at du har økt slimproduksjon i lungene. Om slimet (sekretet) blir liggende i luftveiene vil du kunne oppleve tyngre pust og økt fare for infeksjoner. Her er noen gode råd for å kvitte seg med det ekstra sekretet i lungene.

Vi skal normalt produsere noe sekret, eller slim som vi gjerne kaller det, i luftveiene våre. Det er en viktig del av immunforsvaret vårt. Men når det blir økt mengde, som ofte er tilfellet hos de med kols, eller når sekretet blir seigt, er det viktig at vi får fjernet det. Sekret som blir liggende i luftveien vil gi god grobunn for infeksjoner. I tillegg vil det gjøre pustearbeidet tyngre. Gode rutiner for fjerning av sekret vil derfor virke infeksjonsforebyggende og det vil gi en friere og lettere pust.

Her er fire velprøvde råd som kan hjelpe deg:

1. Fysisk aktivitet

Vi flytter og fjerner sekret fra luftveiene først og fremst ved hjelp av luft. All bevegelse som medfører at vi puster dypere ned i lungene vil hjelpe til med å fjerne sekret. Har du noe som "sitter fast" nede i brystkassen, kan det hjelpe godt å gå seg en liten runde, kanskje ta trappa opp og ned noen etasjer, eller gjøre noen strekkøvelser med armene.

2. Fukt

Det er vanskelig å fjerne seigt sekret fra luftveiene. Hvis du sliter med å få opp sekretet kan det hjelpe godt å drikke litt, mange opplever at varm drikke (varmt vann, te, kaffe) fungerer særlig godt.  

3. Pusteteknikker og støtteknikker

Ved irritasjon i luftveiene, slik som ved opphopning av sekret, er vår naturlige reaksjon å hoste for å få fjernet sekretet. Å hoste er i lengden slitsomt. I tillegg er det lite effektivt for å få fjernet sekret fra de nedre luftveiene, slik som lungene. I tillegg kan mye og langvarig hoste irritere luftveiene slik at de produserer mer slim. Derfor bør du bruke forskjellige pusteteknikker og støtteknikker for å få opp sekretet. Et eksempel på en pusteteknikk er å fylle lungene langsomt opp med luft, holde pusten en liten stund, for så å slippe luften ut igjen. Støtteknikk utføres ved at du fyller lungene godt opp med luft, og støter luften raskt ut igjen ved hjelp av magemusklene, samtidig som halsen er åpen og munnen formes som en "o".  

4. Hjelpemidler

Mange har god nytte av enkle pustehjelpemidler for å få fjernet sekret i luftveien. De mest vanlige er såkalte PEP (positive expiratory flow)- hjelpemidler. PEP-ventilene gir noe motstand ved utpust, og luften blir værende lengre i lungene. Lungene vil dermed få en bedre "utlufting", og luften vil hjelpe til med å flytte på sekretet. De mest vanlige PEP-hjelpemidlene er "mini-PEP" og "PEP-maske".   

Lag din egen rutine

Har du mye og/eller seigt sekret i luftveiene bør du innarbeide deg en daglig rutine for fjerning av det. Hvis det er vanskelig komme i gang på egen hånd, kan en erfaren fysioterapeut gi deg instruksjon og oppfølging både i forhold til fysisk aktivitet, pusteteknikker, støtteknikker og evt. hjelpemidler – og om hvordan du kan kombinere disse for best mulig resultat. 

Hvis du bruker inhalasjonsmedisiner eller andre slimløsende medikamenter, vil fysioterapeuten også kunne gi deg råd om hvordan du kan kombinere bruken av disse sammen med de ovenstående tiltakene.