Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Ingebjørn Bleidvin bommer om LHL

Det ville vært en fordel for Ingebjørn Bleidvin som spaltist og fastlege å ha satt seg mer inn i hva Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) er og hva vi driver med, før han uttalte seg så bastant, feilaktig og upresist som han gjorde med sin kommentar «Pasienten er ikkje ein kunde».

29. september ble Ingebjørn Bleidvins kommentar "Pasienter er ikkje ein kunde" publisert i BT. Les kommentaren.

Tirsdag 3. oktober 2017 fikk LHL publisert vårt tilsvar til Bleidvin i BT: 

Bleidvin skriver at LHL i økende grad de siste årene har begynt med «heilkommers» privat sjukehusdrift og såkalt «helseforsikring». Deretter stiller han det retoriske spørsmålet: «Er det slike organisasjoner som skal tale sjuke folk sin sak i ’pasientens helsevesen’»? Vårt svar på det er entydig og rungende: Ja, det er slike organisasjoner som LHL som skal tale syke folk sin sak i pasientenes helsevesen.

Ingebjørn Bleidvin bommer når han påstår at LHL er kommersiell driver av privat sykehusdrift. LHL er en ideell organisasjon som ikke tar utbytte. Alle våre ressurser går til å utvikle tilbudet til pasientene, på pasientenes premisser. I flere år har LHL tapt penger på å utføre hjertekirurgi på vegne av Helse Sør-Øst, men likevel skårer LHL-Feiringklinikken som best i landet på pasientilfredshet.

LHL har lange tradisjoner for å bistå det offentlige innen forebygging, behandling og rehabilitering. Helt fra etableringen av Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon i 1943, Krokeide yrkesskole i 1946 og Hjertebroen til England i 1978 til opprettelsen av Feiringklinikken i 1989 og Glittreklinikken i 1991. Gjennom våre 250 lokallag bistår vi hver dag det offentlige helsevesenet ved å tilby likemannstjeneste, trimgrupper og kursvirksomhet.

Bleidvin innrømmer heldigvis at det er store mangler i helsevesenet i dag. Han skriver: «Pasienten må alltid bli sett, spurt og hørt. Her har helsevesenet mye å gå på». En presset offentlig økonomi og voksende helseproblemer i befolkningen gir et stadig større gap mellom hva det offentlige helsevesenet kan tilby og hva befolkningen trenger. Derfor utvider LHL vår kapasitet.

Vi samler nå Feiringklikken og Glittreklinikken under ett tak på LHL-sykehuset Gardermoen, vi oppretter byklinikker nær der folk bor og jobber, vi etablerer nye helsetjenester, styrker tilbudet innen forebygging og aktivitetsmedisin. Og vi vil enda mer aktivt veilede pasienter til riktig og rask behandling, og vi tilbyr finansiering av helsetjenester gjennom behandlingsforsikring.

Når det gjelder helseforsikring, er ikke dette noe LHL har funnet opp. Allerede i dag har 500.000 nordmenn helseforsikring. Når helseøkonomien er under press og regnestykkene i fremtiden ikke vil gå opp, så vil forsikringer, om man liker det eller ikke, være en viktig delfinansering av fremtidens helsevesen.

De fleste fastleger gjør en solid og profesjonell jobb i rollen som portvokter og portåpner. I LHL møter vi likevel mange pasienter som har fått forverret sykdom og helse fordi de har blitt møtt av en eller flere portlukkere. Vi håper ikke Bleidvin med dette innlegget tar til orde for at enda flere pasienter skal hindres i å motta effektiv, dokumentert utredning og behandling.

Tekst:

  • BIRGER N. LÆRUM, Fagdirektør, overlege, PhD, LHL-klinikkene Bergen
  • MARTIN STEEN, Informasjonssjef, LHL