Hopp direkte til innhold
Taxfree på Oslo lufthavn Gardermoen
Foto: Shutterstock

Innfører strengere koronatesting på Gardermoen flyplass etter krav fra LHL

Alle passasjerer som ankommer Oslo lufthavn Gardermoen vil fra mandag 30. mars bli observert av helsepersonell, sier kommuneoverlege Lars Meyer-Myklestad i Ullensaker kommune, som har ansvaret for lufthavnen, i en epost til Dagbladet.

Dagbladet skrev lørdag at Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) reagerte kraftig på for dårlig kontroll av flypassasjerer som ankom landets hovedflyplass, og at LHL hadde sendt bekymringsmelding om dette til Helsedirektoratet.

Les saken på dagbladet.no

LHL krevde økt koronakontroll på Gardermoen Flyplass

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), som representerer nærmere 54 000- hjerte og lungepasienter samt slagrammede, krevde i bekymringsmeldingen strengere koronatiltak på Gardermoen flyplass, landets hovedflyplass.

LHL, som representerer svært risikoutsatte grupper for koronasmitte, får stadig tilbakemeldinger fra flypassasjerer som ikke blir undersøkt på Gardermoen flyplass. Dette gjelder også flypassasjerer med tydelige symptomer på luftveisinfeksjon.

LHL viste til at kommuneoverlegen i Ullensaker har gjort så godt de kunne innenfor mandatet og ressursene de har fått og har til rådighet. Det viser seg imidlertid at norske sentrale myndigheter ikke har vedtatt "entrance screening" for Gardermoen flyplass, slik mange andre land har gjort. Det vil da innebære personlige spørsmål om symptomer og temperaturmåling av hver enkelt, mm.

Frivillig kontroll

Isteden er det på Norges hovedflyplass lagt opp til en frivillig kontroll, basert på informasjon og at den enkelte flypassasjer skal foreta en egenvurdering av symptomer.

De neste ukene ventes flypassasjerer hjem fra stadig mer risikoutsatte områder i verden

Utenriksministeren oppfordret så sent som torsdag ettermiddag nordmenn i utlandet om å reise hjem så raskt som mulig, og frem mot 1. mai. LHL tok det for gitt at tiltakene på landets hovedflyplass ble kraftig skjerpet av regjeringen i forbindelse med koronaviruset.

Sånn som det er nå så gir det mulighet for at det importeres koronavirus daglig til Norge via landets hovedflyplass, sier Martin Steen, kommunikasjonssjef i LHL

Skjerpet kontroll

Ved symptomer og tvilstilfeller blir nå også temperaturmåling på passasjerer utført. Det er også endret plassering for kontrollen, slik at det nå står personell etter passkontrollen, rett før man går ut av såkalt rød sone, og inn i taxfree-butikken. Avinor innfører nå også at alle passasjerer som ankommer Gardermoen skal sluses gjennom Non-Schengen, etter ankomst.

- Det gjør inntrykk på meg når det blir beskrevet gjentatte ganger, og på forskjellige måter, at syke personer med luftveissymptomer har gått rett gjennom. Det har vi gjort alt vi kan for å unngå, sa Meyer-Myklestad til Dagbladet på lørdag, og skjerper nå kontrollrutine på landets hovedinnfartsåre til Norge.

Alle som har symptomer skal settes i isolasjon på sykehuset inntil prøvesvaret foreligger

De skal verken videre med fly, offentlig transport eller bli hentet av ektefellen, sier kommuneoverlege i Ullensaker kommune, Lars Meyer-Myklestad, som har ansvaret for tiltakene på Gardermoen, til Dagbladet.

Martin Steen

Martin Steen

Kommunikasjons- og markedssjef

Tlf: 415 77 330