Hopp direkte til innhold
Foto: Agurtxane Concellon

Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan

Vi står overfor store helsepolitiske utfordringer de neste årene. De må vi løse sammen – gjennom et aktivt offentlig-ideelt samarbeid!

Til: Statssekretær Anne Grethe Erlandsen, Helse- og omsorgsdepartementet

 

Takk for mulighet til å komme med innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan. 

Store helsepolitiske utfordringer

Vi står overfor store helsepolitiske utfordringer de neste årene. De må vi løse sammen – gjennom et aktivt offentlig-ideelt samarbeid! Uten en aktiv innsats og samarbeid med ideelle helseaktører og frivilligheten rundt om i landet vil ikke det offentlige helsevesenet alene makte å møte fremtidens helseutfordringer Norge.

 • Om 20 år vil vi være dobbelt så mange 70-åringer som i dag.
 • I 1950 var det mer enn syv i yrkesaktiv alder per pensjonist, mens vi i 2050 kan forvente oss om lag to yrkesaktive per pensjonist.
 • Denne neste eldrebølgen kan for alltid forandre helsevesenet i Norge – og kan føre til en irreversibel todeling av helsetilbudet.

Vi trenger økt behandlingskapasitet i Norge fremover, og vi trenger å forebygge og rehabilitere. Da må vi ha en helsepolitikk som gir rom for alle gode hjelpere og aktører, for nytenkning og innovasjon innen e-helse, ny teknologi, og hvordan vi jobber med helse. Da trengs langsiktighet og forutsigbarhet. Eks. ablasjoner som vi har bygd opp kapasitet for å utføre sammen med det offentlige helsevesenet. Ikke god økonomi å bygge opp dobbel kapasitet i det offentlige.

Private og ideelle helseaktører er og vil være viktige i helse-Norge fremover. Spørsmålet en ny nasjonal helse- og sykehusplan bør svare ut, er om disse blir brukt på en riktig måte i dag og i fremtiden.

Ikke part, men partner i et offentlig-ideelt samarbeid

LHL ønsker at myndighetene og helseforetakene i større grad ser på ideelle aktører som langsiktige partnere for sammen å løse dagens og fremtidens helseutfordringer gjennom et aktivt og forutsigbart offentlig-ideelt samarbeid.

LHL har nettopp vært gjennom en omfattende anbudsprosess med HSØ. Vi er veldig fornøyd med utfallet og at vi får anledning til å bistå det offentlige helsevesenet:

 • 40% av volumet på 325 varicer; 130/år – for 2018 65 inngrep
 • 40% av volumet på 1075 inngrep på hånd; 430/år – for 2018 215 inngrep
 • 40% av volumet på 800 inngrep på fot; 320/år – for 2018 160 inngrep
 • 60% av volumet på 3500 utredninger for søvnapnoe og 1500 CPAP-tilpasninger; dvs. 2100 og 900 per år og halvparten av dette i 2018.
 • I tillegg til dette har vi avtale innen hjerte og lunge

Innovasjon i anbudsprosesser

Vi ønsker å gi innspill om at offentlige anbud og anskaffelser innen helsesektoren i større grad må vektlegge innovasjon og nytenkning, nettopp for å nå målsettingen om pasientenes helsevesenet. I dag preges anbudsprosessene mye av å innfri på struktur og krav, fremfor måloppnåelse og økt rom for nytenkning og innovasjon hos helseaktørene.

Spesialisthelsetjenesten er mer enn sykehus. LHL har for eksempel tatt initiativ til å bringe lungespesialister i nærmere kontakt med pasienter og fagfolk i kommunehelsetjenesten.

Dette finnes det også gode eksempler på fra psykisk helsevern. Dette er en måte å jobbe på som gir bedre pasientbehandling og økt ressursutnyttelse. Da kan ikke all spesialisert helsetjeneste kun foregå i sykehus, men også i større fysisk nærhet til kommunehelsetjenesten.

Samarbeid med ideelle skaper også en god arena for innovasjon, som er helt påkrevd innen helse. Sammen kan vi også skape forutsigbare behandlinger for pasienter, gjennom pakkeforløp.

Pakkeforløpene for kreft er en suksess. Dette handler om ledelse, logistikk og forutsigbar tilrettelegging for hele behandlingsforløpet. Det bør vi klare å få til i Norge anno 2018 for en rekke diagnoseområder, eksempelvis innen hjertesvikt og kronisk lungesykdom.

Beredskap

Vår beliggenhet rett ved Gardermoen gjør det også interessant å tenke samarbeid om ulike former for beredskap, eksempelvis innen infeksjon eller andre områder.

Takk for oppmerksomheten,

Og ”just another thing”:

På vegne av LHL vil vi invitere politisk ledelse til å besøke vårt nye sykehus på Gardermoen!

Om LHL

 • LHL ble etablert i 1943 (75 år) og er en ideell, medlemsbasert pasientorganisasjon.
 • LHL er en pasientorganisasjon, men eier og driver klinikker en rekke steder i landet og er rundt 800 ansatte.
 • LHL har 52 000 medlemmer, 250 lokallag og trimmer ukentlig 10 000 brukere.
 • LHL gjennomfører 50 000 kurstimer innen helse årlig. Vi utdanner likemenn til alle landets sykehus. Årlig gjennomfører vi en rekke folkeopplysningskampanjer, med fokus på kols, hjerte, hjerneslag, ernæring med mer. Vi er svært aktive i mediebildet med helserelaterte saker.
 • LHL etablerte i 1978 hjertebroen til England. Fram til 1985 betalte LHL alle utgiftene med egne midler (totalt 20 millioner). 2 000 nordmenn ble hjerteoperert i England.
 • LHL utfører en vesentlig del av helsetilbudet til hjerte – og lungepasienter i Norge,

LHL - vi er til for landets pasienter