Hopp direkte til innhold

Intervalltrening positivt for hjertetransplanterte

Doktorgradsavhandling viser at intervalltrening har mange positive effekter for friske, stabile hjertetransplanterte.

Intervalltrening er en trygg og effektiv treningsform

Fysioterapeut og doktorgradskandidat Kari Nytrøen har funnet ut at intervalltrening med høy intensitet er en trygg og effektiv treningsform som bedrer kondisjon, utholdende muskelstyrke og generell helse hos stabile hjertetransplanterte pasienter. Bakgrunnen for doktorgradsavhandlingen "Hjertefrekvensrespons og effekt av intervalltrening etter hjertetransplantasjon" var kunnskapen om at intervalltrening gir god effekt og bedre helse både hos friske individer og pasienter med hjertesvikt og annen hjertesykdom.

Nytrøen og medarbeidere ville undersøke om intervalltrening har samme gode effekt blant hjertetransplanterte pasienter. Dette er pasienter der slik trening har vært ansett som ”ufysiologisk” da de mangler nerveforsyning til det nye hjertet, noe som fører til redusert hjertefrekvensrespons.

I denne avhandlingen viser de at hjertefrekvensresponsen normaliseres hos de fleste (71prosent) i løpet av det første året etter transplantasjon og at intervalltreningen som ble gjennomført av pasienter gjennomsnittlig 4 år etter hjertetransplantasjon førte til:

  • Økt oksygenopptak / bedre kondisjon (13 prosent økning)
  • Økt utholdende muskelstyrke (17 prosent økning)
  • Bedre livskvalitet
  • Redusert progresjon (>50 prosent) av vaskulopati/graftsklerose (en spesiell form for arteriosklerose som rammer hjertetransplanterte pasienter = cardiac allograft vasculopathy).

Konklusjonen er at intervalltrening er en trygg og effektiv treningsform som anbefales for å forbedre kondisjon og helse til alle friske, stabile hjertetransplanterte litt ut i forløpet. Intervalltreningen har mange positive effekter. I tillegg til bedre kondisjon og utholdende muskelstyrke bremser intervalltreningen utviklingen av vaskulopati, som muligens på lang sikt også kan redusere sykelighet og dødelighet i pasientgruppen.

Kilde

Disputas 27. februar 2014, kl. 12.15 i Blått Auditorium, Rikshospitalet

  1. Les mer: "Endring i hjertefrekvensrespons hos hjertetransplanterte pasienter" av Kari Nytrøen.
  2. Se også artikkelen "Trening etter hjertetransplantasjon – gamle prinsipper for fall" av K. Nytrøen og L. Gullestad