Hopp direkte til innhold
Generalsekretræ Frode Jahren holder sin tale under landsmøtet 2021
Foto: Frank Rosendahl Slettebakken

Frode Jahrens tale på LHLs 26. ordinære landsmøte: Klimakrisen truer folkehelsen

- Vi ser daglige nyhetsreportasjer om ekstremvær, varmerekorder og store langvarige skogbranner. Klimakrisen påvirker helsa vår. Det har koronapandemien som har rammet oss i halvannet år vist, sa Frode Jahren, generalsekretær i LHL under sin tale til landsmøtet sist helg.

– Nå ser vi 500 års og 1000 års regnvær og flommer som rammer hvert år. Vi ser skogbranner som blir heftigere og heftigere for hvert år. Og, det kommer til å bli verre for hvert år som går, sa Frode Jahren til landsmøtet.

– Hører dette hjemme i en helsedebatt? Ja, det gjør det definitivt. Hvordan vi håndterer klimautfordringene har med liv, livsgrunnlag og helse å gjøre, sier Frode Jahren, og viser til koronapandemien som har herjet kloden vår det siste halvannet året.

– Vil det komme nye sykdommer som følge av klimaendringene og naturødeleggelsene? Ja, det vil det. Og sykdommer fra varmere klima vil flytte seg nordover. Det angår oss absolutt alle. Klima og helse henger sammen. Klimaendringene er en trussel mot folkehelsen. En betydelig trussel, sier Frode Jahren.

LHLs bidrag

Han stilte så spørsmålet om hva LHL kan gjøre.

– Vi må støtte opp under de endringene myndighetene kommer med og hvis endringene ikke er sterke nok, må vi kreve mer. Vi må spre kunnskap. Vi må endre arbeidsprosesser, gjenbruke mer, være energieffektive og forbruker mindre.

Vi skal ikke slutte å reise, men vi må reise mindre, sa Frode Jahren, og viste til at sentralstyret har gjennomført videomøter gjennom det siste halvannet året på grunn av Covid-19. Samt at LHL sitt landsmøte ble gjennomført digitalt på grunn av smittevernhensyn.

– Hvis vi reiser mindre kan vi kanskje bruke pengene vi sparer på reisekostnader til å sørge for gode digitale verktøy i alle lokallag og gode kurs for å heve den digitale kompetansen hos tillitsvalgte. Sentralstyret og administrasjonen kan besøke lagene våre på storskjerm, kanskje flere ganger i uka. Jeg gjør det gjerne, sa Frode Jahren til landsmøtet.

Krevende tid for LHL

Jahren viste i sin landsmøtetale til at tidene stadig endrer seg, og at samfunnets behov for LHL sitt bidrag endrer seg.

– Vi startet opp som en tuberkuloseorganisasjon og endret oss til en organisasjon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende. Vi har driftet skole, arbeidsmarkedsbedrifter og boliger. Vi endret oss til å drive rehabilitering og sykehus. Nå når den varslede eldrebølgen er i anmarsj driver vi sykehjem på vegne av det offentlige. Har du store ambisjoner er det aldri lett. Og det har heller ikke den siste perioden i LHL vært, sier Frode Jahren.

Politiske avklaringer uten verdi

– I 2009 tilbød LHL til staten å overta Feiringklinikken vederlagsfritt. Jeg pratet med Helseministeren om det – han mente det var en god ide - og jeg hadde en prosess med embetsverket om det. Men, Helse Sør-Øst sa den gangen nei. Jeg svarte at vi kunne drifte videre, men at vi da måtte ha ordentlige avtaler å drifte på. Svaret fra departementet var at det skulle vi selvsagt få. Her lå mye av grunnlaget for å satse på LHL-sykehuset Gardermoen. Det viste seg, at disse avtalene fikk vi likevel ikke, sier Frode Jahren.

– Vi hadde forutsett at de første årene med nytt sykehus ville bli tøffe og at vi ville gå med underskudd. Alt dette ble lagt fram for landsmøtet. Men, det ble vanskeligere enn vi hadde forutsett. Fra vi fattet vedtaket om LHL-sykehuset på Gardermoen i 2013 og til vi flyttet inn fikk vi et bratt fall i både volum og pris på tjenestene det offentlige kjøpte av oss. Når antallet hjertekirurgiske operasjoner vi ble tildelt ble så lavt at vi måtte si det fra oss i det vi flyttet inn på nytt sykehus, ble det veldig vanskelig.

Den politiske avklaringen vi hadde fått var ikke verdt noe.

Grunnmuren i det kirurgiske tilbudet ble revet bort. Med ett sto vi med en stor overkapasitet på kirurgien og vi hadde en stor intensivavdeling beregnet på hjertepasienter – våre dyreste arealer - stående tom. Vi sto i en situasjon som så uløselig og ganske så håpløs ut, sier Frode Jahren.

Nærmer oss sunn økonomi

– Det er med andre ord en stor utfordring vi har jobbet med de siste årene. Og, utfordringen er ikke løst enda, men vi nærmer oss.

I løpet av neste år er målet at LHL-gruppen skal få driften i balanse.

Vi er på god vei. Første halvår i år gikk vi med overskudd.

– Det har kostet. Særlig har det kostet mye for de ansatte. Nedbemanninger, usikkerhet for arbeid og inntekt, endringer og press. Det har kostet for dere tillitsvalgte. Usikkerhet, spørsmål fra medlemmer, redusert aktivitet. Det har kostet for styret som har hatt et stort ansvar for helheten og nok derfor har kjent på tyngden av vervet.

Jeg vil få rette en takk til alle sammen for at dere har stått på og holdt sammen gjennom en tøff tid.

Ut av privat helse

– Som følge av den nye strategien vil LHL trekke oss ut av det private helsemarkedet. Det gjelder både virksomheter som går med overskudd og virksomheter som sliter økonomisk, sier Frode Jahren.

Årlige landsmøter

Det viktigste fremover blir å bygge medlemsorganisasjonen videre.

Vi tilpasser styringsstrukturen vår. Vi bringer organisasjonens øverste nivå – landsmøtet – tettere på den løpende styringen og utviklingen av organisasjonen, gjennom årlige landsmøter. Vi kan evaluere og justere mye raskere, sier Frode Jahren.

– Og vi er allerede i gang med å bygge opp medlemstilbudet vårt. Rådgivningstjenesten er igjen på plass. Vi skal investere i et nytt medlemssystem, som skal gjøre det enklere å være tillitsvalgt i LHL. Kursene for triminstruktører, nye tillitsvalgte og alt som er savnet ute i organisasjonen kommer i gang igjen. Og vi skal videreutvikle nye kampanjer, slik som Hjertekampen.

– Vi er i ferd med å tilføre nye ressurser, slik at LHL kommer enda sterkere ut til nye og kommende medlemmer. Og vi skal høyt på banen i det politiske ordskiftet på vegne av alle våre medlemmer, sier Frode Jahren.

Les hele talen her: Frode Jahrens tale under LHLs 26. ordinære landsmøte