Hopp direkte til innhold

Kols er fortsatt en stor utfordring

– Vi mangler fortsatt mer kunnskap og ressurser for å kunne gi et godt nok tilbud til kolspasienter, sier leder av Nasjonalt kolsråd, Olav Kåre Refvem

Hvert år den 20. november markeres den internasjonale kolsdagen. I Norge vet vi at nesten 400 000 lever med kols og av disse er det så mange som 280 000 som ikke vet de har det. Dette er en stor utfordring både for de det gjelder og for samfunnet. Om flere blir diagnostisert og kommer i behandling, vil flere kunne bremse sykdommen. For de som er i behandling er det fortsatt store mangler i de helsetjenestene som tilbys.

– For de kolspasientene som er under behandling er det fortsatt en lang vei å gå før vi kan si oss fornøyde, fortsetter Refvem. Kronikere som kolspasienter krever oppfølging og tilrettelegging av alt fra medisiner og videre behandling. Også det å takle daglige gjøremål kan være utfordringer for mange kolspasienter.

I høst etablerte LHL et nasjonalt kolsråd som Olav Kåre Refvem er leder for. Rådet jobber blant annet med en handlingsrettet plan for implementering av kolsrettede tiltak i alle kommuner.

– Vi ønsker å overføre så mange pasienter som mulig til primærhelsetjenesten etter at de er skrevet ut fra behandling, sier Refvem. Problemet er at det på langt nær er gode nok tilbud i kommunehelsetjenesten til å ta imot disse kronikerne når de kommer hjem. Dette er kolsrådets fremste oppgave å gjøre noe med i nærmeste fremtid.

Les også: Kols kommer sjelden alene.

Den internasjonale kolsdagen markeres i hele verden, og utfordringene med stadig økende antall kolssyke er like store i verden over. På verdensbasis meldes det at om 20 år vil kols være den tredje største dødsårsaken i verden.