Hopp direkte til innhold

Kols kommer sjelden alene

Ny forskning påviser stor risiko for hjertesykdom hos kolspasienter. Det betyr at kolspasienter rutinemessig bør undersøkes med tanke på hjertesykdom.

I Norge er det nærmere 400 000 som lider av kols, og så mange som 280 000 lever med udiagnostisert kols. Mange av disse utvikler også diabetes, høyt blodtrykk, benskjørhet, søvnapné og depresjon. Det kan bety at man kanskje ikke skal se på kols som en ren lungesykdom.

Hjerteprotein hos kolspasienter

Cand. med. Arne Didrik Høiseth ved Akershus Universitetssykehus har i sin doktorgradsavhandling belyst funn av hjertelidelser hos kolspasienter, som man ikke visste om. Det ble tatt blodprøve av pasienter som ble innlagt med forverring av kols. Nesten tre av fire pasienter hadde forhøyet nivå av hjerteproteinet Troponin T (cTnT). Dette er et protein som brukes for å påvise akutt hjerteinfarkt.

Selv pasienter med relativt beskjeden økning i cTnT-nivået hadde betydelig høyere dødelighet etter utskrivning enn de med normale verdier.

En rekke internasjonale studier har påvist at kolspasienter har mer hjerte- og karsykdommer enn den øvrige befolkningen. Studier viser også at hjertesykdommene lett kan bli oversett. Høiseth og hans medarbeidere brukte lett tilgjengelige prøver for å identifisere risikopasienter.

Sykelige hjerteforandringer

Også en annen norsk forskergruppe har funnet klar sammenheng mellom kols og hjertesykdom. Utvikling av høyt blodtrykk i lungekretsløpet er en fryktet komplikasjon hos kolspasienter. Høyt trykk i lungekretsløpet kan påvirke høyre hjertekammer slik at det oppstår sykdom.

Forskerne gjennomførte en studie som omfattet 98 kolspasienter og 34 kontrollpersoner. De fant sykelige forandringer i høyre hjertekammer hos kolspasienter. Disse forandringene var til stede selv ved en liten økning i lungearterietrykket hos pasienter med moderat kols. Det tyder på at behandling av kols bør startes på et tidligere stadium enn det som har vært vanlig til nå. Det viktigste tiltaket er å få pasienter til å slutte å røyke.