Hopp direkte til innhold
Foto: Ingimage

Krever handling for bedre Oslo-luft

Luftkvaliteten i Oslo er til tider så dårlig at flere med hjerte- og lungeplager dør kort tid etter dager med ekstra høy luftforurensning, viser en ny forskningsrapport.

– Dette er alvorlig og urovekkende. Politikerne må ta dette på alvor og iverksette tiltak, sier assisterende generalsekretær Mari Larsen i LHL.

Forskerne har sammenlignet om lag 50 000 dødsfall i Oslo gjennom 10 år.

Dødeligheten er høyest tre til fem dager etter at forurensningen når sine toppnivåer, ifølge en rapport fra forskere ved Folkehelseinstituttet, Statens vegvesen og medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo.

LHL er sterkt uroet over de seneste tiårenes økning i luftveisinfeksjoner og lungesykdommer, og at forskning også viser at hjertehelsen påvirkes negativt av luftforurensing.

– Denne rapporten er en ytterligere dokumentasjon på det, sier Larsen.

LHL krever nå at myndighetene utvikler og håndhever strengere krav overfor transportsektoren, som er en viktig og alvorlig kilde for luftforurensning.

– Svevestøv er helseskadelig ved langt lavere nivåer enn tidligere antatt. Vi anmoder om en skjerping av grensene for tillatt mengde svevestøv. Det bør etableres en ordning for varsel av svevestøv i utsatte områder, på lik linje med pollenvarsel, mener Larsen.

Helseskadelig luftforurensning er tema for debatt i Stortinget torsdag 18. desember.

– Vi forventer at klima- og miljøminister Tine Sundtoft kommer med tydelige signaler på at myndighetene tar situasjonen på alvor og at hun kan vise til nye, konkrete tiltak som regjeringen vil gjennomføre for å beskytte folks helse, sier Larsen, som peker på rushtidsavgift, piggdekkavgift, datokjøring og økte bomavgifter som aktuelle tiltak.

Larsen understreker at tiltak må iverksettes raskt, men at det også er nødvending med en langsiktig strategi med blant annet en kraftig satsing på kollektivtransport slik at færrest mulig har behov for bil i hverdagen.