Hopp direkte til innhold

Kurs i klinisk kardiopulmonal belastningstesting (CPET)

For 16. gang arrangerte LHL-sykehuset Gardermoen denne uken et landsdekkende kurs i kardiopulmonal funksjonsbelastning (CPET).

I alt 32 leger, fysioterapeuter, sykepleiere, bioingeniører og idrettspedagoger var på LHL-sykehuset Gardermoen torsdag 24. og fredag 25. oktober for å lære om hvordan en skal utføre og tolke CPET.

Målet for kurset var å gi en grundig innføring i CPET som undersøkelsesmetode, trene deltakerne til å oppnå god evne til å tolke CPET i relasjon til referanseverdier, få forståelse for kalibrering og feilkilder ved undersøkelsene og sikre at kursdeltakeren til slutt evner å implementere CPET inn i utredning, relatere resultater til kliniske funn og å ta konsekvens av funnene.

 

På LHL-sykehuset utføres CPET både for idrettsmedisin og for utredning av mulig hjerte eller lungesykdom.