Hopp direkte til innhold

Korona

Se vår temaside om korona

Viktig melding

Kurs i Klinisk respirasjonsfysiologi

Siste uken i april var nitten leger fra hele landet på kurs på LHL-sykehuset Gardermoen. De gjennomførte Legeforeningens obligatoriske kurs i Klinisk respirasjonsfysiologi.

Kurset i Klinisk respirasjonsfysiologi er obligatorisk videreutdanning for spesialisering i lungemedisin. Målet med kurset var å få en grundig innføring i respirasjonsfysiologi og respirasjonsfysiologiske undersøkelsesmetoder.

De nitten legene gjennomførte en uke bestående av forelesninger, kasuistikker og demonstrasjoner. De bla blant annet trent i å oppnå god evne til å tolke respirasjonsfysiologiske funn og å oppnå forståelse for kalibrering og feilkilder ved undersøkelsene. I tillegg ble deltakeren kurset i å implementere respirasjonsfysiologiske resonnementer inn i utredning, relatere undersøkelsesresultater til kliniske funn, og å ta konsekvens av funn med hensyn til å veilede pasienter vedrørende spesielle aktiviteter.

Kurs i Klinisk respirasjonsfysiologi

Kurskomiteen bestod av fire dyktige lungespesialister, henholdsvis seksjonsoverlege dr.med. Morten Nissen Melsom (LHL-sykehuset Gardermoen), overlege Ingunn Skjørten (LHL-sykehuset Gardermoen), overbioingeniør/fysiolog, PhD Anne Edvardsen (LHL-sykehuset Gardermoen) og overlege, 1. amanuensis, dr.med. Lars Fjellbirkeland (Oslo Universitetssykehus – RH). I tillegg deltok mange kursholdere fra ulike steder i inn- og utland.