Hopp direkte til innhold

Ny strategi vedtatt på landsmøtet

LHLs verdier er førende for hvem vi er og vår virksomhet. De veileder oss i hvordan vi arbeider og samarbeider, og er en viktig rettesnor for tillitsvalgte og ansatte som representerer LHL. På landsmøtet ble denne strategien vedtatt.

Verdier

"Solidaritet, kunnskap og handlekraft."

Visjonen: "Et bedre liv!står støtt!

LHLs strategi er å:

  • Organisere pasienter og pårørende i et sosialt fellesskap og utvikle gode medlemstilbud.
  • Styrke pasienters og pårørendes interesser gjennom aktivt samfunnspolitisk arbeid.
  • Være partner for det offentlige for å sikre gode og tilstrekkelige helsetjenester.

Dette skal tydeliggjøres gjennom følgende tre posisjoner:

  • Sterk organisasjonsbygger
  • Helsepolitisk rådgiver
  • Tilbyder av helsetjenester