Hopp direkte til innhold

LHL etablerer LHL-sykehuset Vestfold i Horten

– Kraftig styrking av helsetilbudet i hele regionen.

Sentralstyret i LHL har gitt sin tilslutning til å etablere LHL-sykehuset Vestfold lokalisert sentralt i Horten kommune sammen med Vestfoldkirurgene. LHL-sykehuset har samme beliggenhet som Horten sykehus som ble nedlagt i 2005.

Generalsekretær i LHL Frode Jahren

Generalsekretær i LHL Frode Jahren presenterer planene for LHL-sykehuset Vestfold.

LHL-sykehuset Vestfold skal driftes i samarbeid mellom LHL og Vestfoldkirurgene (50/50 eierskap), med oppstart allerede 1. september 2017. Lokalene er på cirka 600 m2 fordelt over tre etasjer i den tidligere hovedbygningen til Horten sykehus.

Med på presentasjonen av planene onsdag 21. juni var Frode Jahren, generalsekretær i LHL, Kenneth Fjeld, styreleder i Vestfoldkirurgene og ordfører i Horten, Are Karlsen fra Arbeiderpartiet.

Det er fra kommunens side foretatt store investeringer og en komplett ombygging av lokalene til moderne sykehusstandarder. Fra før er det i tilknytning til bygget etablert 32 omsorgsleiligheter, kommunal legevakt, tannlege og distriktspsykriatrisk senter for Sykehuset i Vestfold.

Utvider helsetilbudet i regionen

– Fremover i tid forventer vi å tilby tjenester innenfor de fleste medisinske spesialiteter, ikke minst innen diagnose og spesialistbehandling som LHL utfører på våre klinikker den dag i dag. I februar 2018 åpner vi det nye LHL-sykehuset ved Gardermoen. Etableringen av LHL-sykehuset Vestfold vil gi oss en enda større geografisk dekning og muligheten til å gi gode sammenhengende tjenester til våre pasienter, som et ideelt og utvidet tilbud til det offentlige helsevesenet, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

Styrket gjennom samarbeid

– Vi synes det er svært spennende å bidra til en kraftig styrking av helsetilbudet i regionen sammen med LHL, og også med Horten kommune med på laget. Vi har jobbet med planene en stund og er svært glade for at LHL blir med å utvikle og drive det nye sykehuset, sier Kenneth Fjeld, styreleder i Vestfoldkirurgene.

LHL og Vestfoldkirurgene vil fra oppstarten til høsten tilby kirurgisk vurdering og behandling innenfor urologi, gynekologi, ortopedi, gastrokirurgi og karkirurgi, i tillegg skal det tilbys skopundersøkelser for fordøyelsessykdommer. Det er også planlagt å tilby billeddiagnostikk ved oppstart, med ultralyd, røntgen og CT-undersøkelser. Det er også gjort klart for MR. Planen videre er å tilby plastikk kirurgi, øre-,nese-, halskirurgi og behandling av kroniske smertelidelser.