Hopp direkte til innhold

LHL kjøper Sandvika Nevrosenter

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) har kjøpt 100 prosent av aksjene i Sandvika Nevrosenter.

Gjennom kjøpet har LHL sikret seg landets største private nevrologiklinikk. LHLs ambisjoner er å utvikle Sandvika Nevrosenter videre og legge til rette for at klinikken kan ekspandere både faglig og geografisk. LHL ønsker at Sandvika Nevrosenter skal være LHLs plattform for å kunne tilby nevrologiske tjenester ved LHLs øvrige klinikker, særlig i de største byene i Norge.

-LHL organiserer også mennesker med hjerneslag (LHL Hjerneslag) og her vil det sterke fagmiljøet ved Sandvika Nevrosenter bidra til at LHL får et mer helhetlig tilbud til denne pasientgruppen. Dette er i tråd med LHLs tradisjoner for både å bygge sterke pasientfellesskap, jobbe med pasientrettigheter og gi god behandling, sier generalsekretær Frode Jahren.

Sandvika Nevrosenter AS ble etablert i 1999. Virksomheten har i dag nærmere 20 ansatte.